UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki czemu działa lepiej Czytaj więcej…

Zrozumiałem
< Powrót do rekrutacja studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Zainwestuj w przyszłość
„Z praktykami wymieniaj się swoją wiedzą i ucz się od praktyków”
wybierz studia podyplomowe
w Kujawskiej Szkole Wyższej
we Włocławku


Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, jako jedna z największych Uczelni niepublicznych w regionie, przygotowała dla Państwa ofertę obejmującą szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Chcielibyśmy aby wstąpili Państwo w szeregi naszych studentów.

Dlaczego warto wybrać studia podyplomowe w KSW we Włocławku?

KSW oferuje:
- studia podyplomowe w wielu obszarach, branżach, dziedzinach życia biznesowego
- nowoczesne programy nauczania
- wiedzę wykładowców z wieloletnim doświadczeniem praktycznym
- interaktywne formy zajęć - gry biznesowe, case studies, warsztaty
- koordynatorów - opiekunów każdego kierunku
- przyjazną dla uczestnika organizację studiów
- dogodny, ratalny system płatności

Studia Podyplomowe to forma kształcenia przeznaczona dla osób posiadających wyższe wykształcenie magisterskie, licencjackie lub inżynierskie. Studia te stwarzają możliwość pogłębienia i aktualizacji posiadanej wiedzy. Dzięki uczestnictwu w interaktywnych formach zajęć - grach biznesowych, case studies i warsztatach - ukończenie studiów otwiera przed absolwentami perspektywę awansu, zmiany pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej.


Centrum Studiów Podyplomowych w roku akademickim 2016/2017 proponujemy Państwu następujące kierunki kształcenia:


Wydział Nauk Pedagogicznych: studia podyplomowe dla nauczycieli i środowiska oświaty

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych: studia podyplomowe dla sfery instytucjonalnej i społecznej

Wydział Nauk Technicznych: studia podyplomowe dla sfery inżynieryjnej i gospodarczej

Wydział Nauk o Zdrowiu: studia podyplomowe z zakresu nauk o zdrowiu i kultury fizycznej

Wydziały i ośrodki zamiejscowe 

 

Wydział Nauk Pedagogicznych: studia podyplomowe dla nauczycieli i środowiska oświaty:

1. Animator życia osoby w wieku senioralnym NOWOŚĆ!
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli NOWOŚĆ!
3. Choreoterapia
4. Diagnoza i terapia pedagogiczna
5. Doradztwo zawodowe
6. Edukacja dla bezpieczeństwa NOWOŚĆ!
7. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną NOWOŚĆ!
8. Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej NOWOŚĆ!
9. Edukacja w zakresie etyki NOWOŚĆ!
10. Edukacja w zakresie nauczania matematyki z elementami informatyki NOWOŚĆ!
11. Edukacja w zakresie nauczania przyrody i promocji zdrowia NOWOŚĆ!
12. Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowania komunikacyjnego z elementami grafiki komputerowej NOWOŚĆ!
13. Język angielski w biznesie NOWOŚĆ!
14. Kreowanie i zarządzanie wizerunkiem NOWOŚĆ!
15. Kuratela sądowa
16. Logopedia
17. Neurologopedia
18. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna NOWOŚĆ!
19. Przygotowanie pedagogiczne
20. Resocjalizacja i socjoterapia
21. Surdopedagogika
22. Tyflopedagogika
23. Wczesne nauczanie języka angielskiego
24. Wspomaganie rozwoju dziecka z autystycznym spektrum zaburzeń
25. Wychowanie fizyczne
26. Zarządzanie oświatą

Organizator:

Wydziału Nauk Pedagogicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
87-800 Włocławek
pok. nr 2
tel. 660 713 616
e-mail: wnp@ksw.wloclawek.pl 

 

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych: studia podyplomowe dla sfery instytucjonalnej i społecznej

1. Administracja samorządowa
2. Agrobiznes NOWOŚĆ!
3. Audyting i ocena energetyczna budynków NOWOŚĆ!
4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
5. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym — zarządzanie energią w gminach i powiatach NOWOŚĆ!
6. Energetyka odnawialna
7. Kadry i płace NOWOŚĆ!
8. Menadżer ośrodków SPA i wellness
7. Pozyskiwanie funduszy unijnych i ich realizacja NOWOŚĆ!
8. Praktyczna rachunkowość i finanse
9. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych
10. Zarządzanie zasobami dla kadry kierowniczej PSP i Służby Więziennej
11. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizator:

Wydział Nauk Społecznych i Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
87-800 Włocławek
pok. nr  5
tel. 660 718 341
wnsit@ksw.wloclawek.pl
 

 

Wydział Nauk Technicznych: studia podyplomowe dla sfery inżynieryjnej i gospodarczej

1. Controlling logistyczny przedsiębiorstwa
2. Ekologistyka
3. Ekonomika procesu inwestycyjnego w budownictwie
4. Logistyka NOWOŚĆ!
5. Logistyka służb mundurowych
6. Zarządzanie układem przestrzennym w miastach i gminach

Organizator:

Wydział Nauk Technicznych
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94A
87-800 Włocławek
pok. nr 4
tel. 734 413 417
wnt@ksw.wloclawek.pl 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu: studia podyplomowe z zakresu nauk o zdrowiu i kultury fizycznej

1. Dietetyka i planowanie żywienia NOWOŚĆ!
2. Gerontologia i opieka nad osobami starszymi NOWOŚĆ!
3. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
4. Nowoczesne formy aktywności fizycznej
5. Rytmika i taniec w edukacji NOWOŚĆ!
6. Zarządzanie ochroną zdrowia NOWOŚĆ!

Organizator:

Wydział Nauk o Zdrowiu
KSW we Włocławku
ul. Okrzei 94
87-800 Włocławek
pok. nr 15
tel. 660 714 048
wnoz@ksw.wloclawek.pl

 

 

Wydziały i Ośrodki Zamiejscowe:


Studia podyplomowe realizowane w Grudziądzu i Kole

1. Prawo medyczne i farmaceutyczne NOWOŚĆ!
2. Zarządzanie logistyką NOWOŚĆ!
3. Energetyka odnawialna NOWOŚĆ!
4. Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce i ciepłownictwie NOWOŚĆ!


 

 

Studia podyplomowe realizowane w Nowym Targu i Krakowie

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi
2. Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych NOWOŚĆ!
3. Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne NOWOŚĆ!
4. Zarządzanie bezpieczeństwem i higiena pracy NOWOŚĆ!
5. Logopedia/neurologopedia NOWOŚĆ!
6. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna NOWOŚĆ!
7. Przygotowanie pedagogiczne NOWOŚĆ!
8. Kryminalistyka i kryminologia NOWOŚĆ!
9. Wczesne nauczanie języka angielskiego NOWOŚĆ!
10. Animator życia osoby w wieku senioralnym NOWOŚĆ!

 


 Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku wspomaga rozwój kariery zawodowej


Dodatkowe wykształcenie, a zwłaszcza studia podyplomowe o specjalistycznym profilu to atut dla osób ubiegających się o atrakcyjne stanowiska pracy. Decyzja o uzupełnieniu akademickiego wykształcenia wielokrotnie zwiększa szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy oraz na awans zawodowy.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku proponuje swoim słuchaczom nowoczesne programy nauczania


Programy nauczania na studiach podyplomowych w KSW łączą aktualną wiedzę teoretyczną z praktyką. Są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zapewnia nowoczesne formy zajęć i dogodny tryb nauki


Wprowadzeniem do tematyki poszczególnych studiów są wykłady, które pozwalają zdobyć podstawy merytoryczne omawianych zagadnień. Uzupełnieniem tej wiedzy są zajęcia oparte na aktywnych formach studiowania, takich jak: ćwiczenia, konwersatoria, laboratoria i warsztaty. Zajęcia odbywają się dwa lub trzy razy w miesiącu podczas zjazdów weekendowych.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku stwarza możliwość wymiany doświadczeń


Udział w zajęciach daje możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów z wybitnymi specjalistami danej dziedziny nauki, umożliwia wymianę doświadczeń w gronie słuchaczy, praktyków i naukowców.

 

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku proponuje dogodne warunki płatności


Uczelnia zapewnia możliwość wyboru sposobu płatności za studia. Słuchacz może uiścić czesne za rok z góry, za semestr z góry lub w ratach.Dla naszych Kandydatów przygotowaliśmy system zniżek i bonusów w ramach poniższych programów:

program rodzina PROGRAM RODZINA obejmuje obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla członków rodziny: rodzeństwo (pierwsza linia pokrewieństwa), rodzice - dziecko, małżeństwo jednocześnie podejmujących naukę na studiach podyplomowych
program dobry start PROGRAM DOBRY START obejmuje zwolnienie z opłaty wpisowej na studia przez cały czas trwania rekrutacji na studia dla kandydatów składających dokumenty na studia podyplomowe
program team work PROGRAM TEAM WORK obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla pracowników z jednej firmy (co najmniej 5 osób jednocześnie składających dokumenty na ten sam kierunek studiów podyplomowych)
program absolwent I II PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PIERWSZEGO i DRUGIEGO STOPNIA WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 20% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów pierwszego lub drugiego stopnia WSHE we Włocławku
program absolwent podypl PROGRAM ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH WSHE WE WŁOCŁAWKU obejmujący obniżone o 10% czesne na studiach podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku dla absolwentów studiów podyplomowych WSHE we Włocławku
program dwa dyplomy PROGRAM DWIE PODYPLOMÓWKI obejmuje obniżone o 50% czesne dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki studiów podyplomowych w Kujawskiej Szkole Wyższych we Włocławku (zniżka dotyczy drugiego kierunku studiów podyplomowych)