Studia I stopnia

OFERTA KSZTAŁCENIA

Swój plan zdobywania wyższego wykształcenia możesz zacząć w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku od studiów pierwszego stopnia. Dla wielu jest to mniejsze obciążenie finansowe, a na miejscu w KSW we Włocławku można oprócz studiowania, zdobywać dodatkowe certyfikaty, umiejętności i wyjeżdżać na studia za granicę w ramach programu ERASMUS+.

Potem możesz wybrać studia drugiego stopnia na innych uczelniach, chyba, że zakochasz się w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku i wybierzesz naszą ofertę studiów drugiego stopnia – na kierunkach: Bezpieczeństwo narodowe, Pedagogika lub Pielęgniarstwo. Wyniki rekrutacji na studia drugiego stopnia do Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku świadczą o wysokim stopniu „zakochania”.

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku zaprasza do podjęcia studiów pierwszego stopnia od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020 na następujących kierunkach studiów:

Nabór na studia jest prowadzony do dnia 30 września br. – SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!

Administracja

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Administracja gospodarcza
 • Administracja publiczna

Bezpieczeństwo i higiena pracy

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Chemiczne zagrożenia środowiska
 • Zarządzanie systemem bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo narodowe

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Cyberbezpieczeństwo
 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa
 • Proobronność
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej 

Budownictwo

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Budownictwo energetyczne
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo ogólne
 • Technologia i organizacja budownictwa

Dietetyka – NOWOŚĆ!

Ekonomia

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Ekonomia w służbie zdrowia – NOWOŚĆ!
 • Ekonomika i organizacja przedsiebiorstw – NOWOŚĆ!
 • Finanse przedsiębiorstw i rachunkowość

Energetyka

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych – NOWOŚĆ!
 • Ekologiczne systemy wykorzystania energii
 • Zrównoważony rozwój energetyki

Logistyka

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Logistyka i infrastruktura transportu – NOWOŚĆ!
 • Logistyka przedsiębiorstwa i magazynowanie – NOWOŚĆ!
 • Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji – NOWOŚĆ

Logopedia

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Logopedia przedszkolna
 • Logopedia szkolna
 • Logopedia z terapią pedagogiczną

Pedagogika

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Doradztwo zawodowe, personalne i edukacyjne
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi (z elementami języka migowego)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Pedagogika rewalidacyjna z elementami poradnictwa rehabilitacyjnego
 • Praca opiekuńcza i socjalna – NOWOŚĆ!
 • Resocjalizacja
 • Wczesna interwencja logopedyczna – NOWOŚĆ!

Pielęgniarstwo

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne tzw. „pomostowe” o profilu praktycznym

Transport

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Budowa i eksploatacja pojazdów samochodowych
 • Organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Inżynieria mechaniczna – kierunek realizowany na Wydziale Mechanicznym w Grudziądzu

3,5-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Automatyka i robotyka
 • Eksploatacja maszyn i pojazdów
 • Inżynieria procesów logistycznych – NOWOŚĆ!
 • Zarządzanie procesami wytwarzania

Bezpieczeństwo narodowe – kierunek realizowany na Wydziale Zamiejscowym w Nowym Targu

3-letnie studia stacjonarne i niestacjonarne o profilu praktycznym ze specjalnościami:

 • Bezpieczeństwo transgraniczne – NOWOŚĆ!
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa
 • Proobronność
 • Zarządzanie kryzysowe i ochrona infrastruktury krytycznej

Kierunki w przygotowaniu

 • Dietetyka (studia we Włocławku)
 • Zarządzanie (studia w Siemianowicach Śląskich)

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-15.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: