Zaliczenie lektoratu semestr zimowy (platforma LERNI)

Dział Promocji KSW 20 lis , 2023 0 Comments

Grupy realizujące lektorat języka obcego wykonują właściwy poziom z platformy LERNI, zaliczenie odbywa się na podstawie uzyskanego z systemu certyfikatu. Certyfikat można automatycznie wygenerować po wykonaniu 80% przypisanego do poziomu materiału.

Certyfikaty składane są w trakcie sesji do właściwego Dziekanatu. Proszę nie przesyłać ich drogą mailową.

Informacja o realizacji praktyk zawodowych

Dział Promocji KSW 07 lis , 2023 0 Comments

Zgodnie z art. 67 ust. 7 Ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. poz. 212) „w przypadkach i na warunkach określonych w regulaminie studiów uczelnia, na wniosek studenta, może zaliczyć na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez niego w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu lub wolontariatu, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyk zawodowych.”

Do wniosku o zaliczenie pracy zawodowej, stażu lub wolontariatu na poczet praktyk student zobowiązany jest dołączyć aktualny i poświadczony przez zakład pracy szczegółowy zakres obowiązków. Wniosek z dokumentami należy przedłożyć koordynatorowi/opiekunowi praktyk na Wydziale/kierunku w KSW celem weryfikacji efektów uczenia się. Student, któremu zostanie zaliczona praca zawodowa, staż lub wolontariat na poczet praktyk zawodowych nie składa Dziennika praktyk.

Ważna informacja dla stypendystów!

Dział Promocji KSW 14 wrz , 2023 0 Comments

Studenci Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku ubiegający się o stypendium socjalne, rektora, niepełnosprawnych i zapomogi,  mogą  składać  wnioski  na   semestr ZIMOWY roku akademickiego 2023/2024 w nieprzekraczalnym terminie od 1 października 2023 r. do 31 października 2023 r.

Dochód na 1 osobę w rodzinie studenta na semestr ZIMOWY roku akademickiego 2023/2024 wynosi 1.290 zł netto.

Procedurą przyjmowania wniosków na wszystkie formy stypendiów, zajmuje się Dział Dydaktyki. Czytelnie wypełnione wnioski wraz ze stosowną dokumentacją prosimy składać w Dziale Dydaktyki, przy ul. Okrzei 94A, 87-800 Włocławek, pokój nr 3, parter.

Uwaga! W razie pytań dotyczących dokumentacji do poszczególnych stypendiów prosimy o  telefon  do Działu Dydaktyki pod numery: 660 717 051, 660 714 516, 660 714 884. 

Formularze wniosków do pobrania pod adresem: https://ksw.wloclawek.pl/student/system-wsparcia-studentow/system-stypendialny/wnioski-do-pobrania/

„Dostępna KSW” – czwarte szkolenie projektowe

Dział Promocji KSW 23 cze , 2023 0 Comments

Szanowni Państwo

Zapraszamy na  czwarte, ostatnie już szkolenie projektowe, które odbędzie się 24 czerwca 2023 r. (sobota) o godz. 10.00.

Bardzo prosimy o niezawodne uczestnictwo w spotkaniu online. W w celu sporządzenia stosownej dokumentacji projektowej. proszę wszystkich Państwa o zgłaszanie się  do Pani Ewy Murszewskiej, Collegium Novum, pokój nr 3 (parter).

W związku z tym iż wkradł się błąd w deklaracji – prosimy o wypełnienie stosownej strony deklaracji  jeszcze raz.

Ostatnie obowiązkowe szkolenie odbędzie się 24 czerwca 2023 r. o godz. 10.00. link do spotkana przesłany jest do Państwa mailem.

Zapraszamy

Zespół projektowy

Zapraszamy na drugie szkolenie dotyczące projektu „Dostępna KSW”

Dział Promocji KSW 17 maj , 2023 0 Comments

Zapraszamy na drugie szkolenie dotyczące projektu „Dostępna KSW – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”, które odbędzie się: 27 maja 2023 r. (sobota), w godz. 13.00-19.00,  17 czerwca 2023 r. (sobota), w godz. 13.00-19.00 oraz 24 czerwca 2023 r. (sobota), w godz. 10.00-13.00 (zakończenie szkolenia – test). Szkolenie odbywać się będzie w sali nr 50 CN, ul. Okrzei 94A, V. p. 
Temat szkolenia: „Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami>”

Z uwagi na terminowość realizacji projektu uprzejmie prosimy Państwa o niezawodne przybycie (obecność obowiązkowa). W przypadku braku możliwości uczestnictwa prosimy o kontakt w celu otrzymania linku do spotkania online.

Prosimy o potwierdzenie obecności do 24 maja 2023 r. mailem na adres: niepelnosprawni@ksw.wloclawek.pl.

Szkolenie dla nauczycieli akademickich nt. ”Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”

Dział Promocji KSW 13 kw. , 2023 0 Comments

W nawiązaniu do pisma z dnia 3 kwietnia 2023 roku, przekazanego do dziekanatów Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w sprawie organizacji szkolenia w projekcie „Dostępna KSW – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami”, uprzejmie informuje , iż w dniu 22 kwietnia 2023 roku (sobota), w godzinach od 12.00 do 15.00 w sali nr 50 CN, V piętro, odbędzie się szkolenie dla nauczycieli akademickich nt. ”Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”
Z uwagi na terminowość realizacji projektu uprzejmie proszę Państwa o niezawodne przybycie (obecność obowiązkowa)
Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 20 kwietnia br.(czwartek), odrębnym mailem: niepelnosprawni@ksw.wloclawek.pl

Z poważaniem
Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych
mgr Ewa Murszewska

POBIERZ Szkolenie dla nauczycieli akademickich nt. ”Obsługa studenta z niepełnosprawnością. Komunikacja savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami”

Administracja

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments

Aktualności

iP-m5T 20 mar , 2023 0 Comments

Zaliczenie lektoratu semestr letni

Dział Promocji KSW 13 mar , 2023 0 Comments

Grupy realizujące lektorat języka obcego wykonują kolejny poziom z platformy LERNI, zaliczenie odbywa się na podstawie uzyskanego z systemu certyfikatu. Certyfikaty składane są w trakcie sesji do właściwego Dziekanatu.

Skip to content