XXXIV Przegląd Artystyczny Twórczości Seniorów „O zegar czasu”

Dział Promocji KSW 28 wrz , 2015 0 Comments

 

Zaprezentowaliśmy fragment godzinnego widowiska”Nie ma jak Lwów”.Regulamin dopuszczał jednak tylko prezentację 15 min.
Widowni bardzo się spodobało,bo dostaliśmy gromkie brawa.Jury również nas doceniło,bo otrzymaliśmy dyplom z wyróżnieniem.
Puchar dla zespołu wręczył nam również przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Aleksandrowa Kuj.”Za wysoki kunszt artystyczny”.
Jest to dla naszego młodego zespołu duże osiągnięcie.
Zespół”Tęcza”liczy 15 osób,kierownikiem muzycznym jest kol.Mariola Pilewska,reżyserem Romana Zabłocka.

 

Fotografie: Donata Erwińska,Henryk Płotkowski i Romana Zabłocka.

Bioróżnorodność to także My

Dział Promocji KSW 28 wrz , 2015 0 Comments

 

W pierwszym dniu najistotniejszy był wykład dr Anny Batorczak z UW zat. „Jak szukać informacji o różnorodności biologicznej”. Po południu zaplanowano warsztaty;Różnorodność biologiczna w naszym życiu”.Zadaniem naszym było zaprojektowanie w grupach plakatu na wylosowany temat;np.Bioróżnorodność na talerzu,w mieście,w szkole itp.Projekty były oryginalne,ciekawe,a niekiedy zaskakujące pomysłowością. W drugim dniu niezwykłym wydarzeniem był bardzo interesujący,co do treści i formy,wykład prof.Piotra Skubały z UŚ zat.”Bioróżnorodność największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości”.Słuchałam go z zapartym tchem,ale cisza była powszechna i oznaczała fascynację tematem i sposobem prezentacji.
Jeśli ludzkość się nie opamięta,to pozbawimy planetę jej bogactwa i piękna.Ograbimy ją. Po południu spacer z fascynującym przewodnikiem,ornitologiem ,ale i ekologiem, po Mazowieckim Parku Krajobrazowym.Zdrowo,ciekawie i pożytecznie.Aura sprzyjała nam tej pięknej jesieni cały czas. Oczywiście był czas na integrację towarzyską,zabawy i gry,nie tylko edukacyjne.Pobyt miły i pouczający.Będziemy tę ideę ochrony gatunków przekazywać dalej naszym słuchaczom.

 

Notatka i fotografie Romana Zabłocka

Letnie spotkania w Ostrowąsie

Dział Promocji KSW 25 wrz , 2015 0 Comments

 

Pogoda,tak słoneczna,niezwykle nam sprzyjała.Dopisywały też humory. Pierwsze organizowaliśmy wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Aleksandrowa Kuj. Drugie zorganizowały już nowe władze naszego Oddziału. Poniższe zdjęcia ilustrują klimat tej sjesty.

Fotografie i notatka R.Zabłocka

Zakończenie Roku Akademickiego 2014/15

Dział Promocji KSW 06 lip , 2015 0 Comments

 

Tę uroczystość zaszczycili zacni goście w osobach Pana Rektora WSHE prof.dr.hab.Stanisława Kunikowskiego,Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego dr.Andrzeja Cieśli,Przewodniczącego Rady Miasta Bohdana Wypija,Sekretarza Zarządu Powiatu Piotra Marciniaka.Z radością powitaliśmy też delegację Rady Słuchaczy z Włocławką z Przewodniczącą Haliną Sarnowską.

Porządek uroczystości był następujący:
1.Otwarcie -przewod.Rady Słuchaczy Romana Zabłocka
2.Wystąpienie Rektora WSHE prof.dr.hab.Stanisława Kunikowskiego.
3.Wystąpienia zaproszonych gości.
4.Wręczenie dyplomów i podziękowań.
5.Występ artystyczny zespołu teatralnego naszego uniwersytetu.
6.Zaproszenie na kawę.

 

Uroczystość przebiegła w świątecznej atmosferze.Występ teatralny zatytułowany „Nie ma jak Lwów” przyjęty został owacyjnie,z gromkimi
oklaskami i bisami. Wszystkim naszym Przyjaciołom i Studentom życzę dobrej aury i pogody ducha,wielu wspaniałych wakacyjnych przygód.

 

Romana Zabłocka

 

Fot.Donata Erwińska

 

Wycieczka do Krakowa

Dział Promocji KSW 06 lip , 2015 0 Comments

 

Wyprawa była udana.Zwiedzanie zaplanowałyśmy niespieszne,gdyż zarezerwowaliśmy na nie dużo czasu.Było więc zwiedzanie,spacery,wizyta w teatrze,wyjazd do Wieliczki.Nie ominęliśmy też Centrum Łagiewnickiego i interesującego Kazimierza.Były też sobotnie wianki nad Wisłą,choć deszcz trochę pomieszał szyki.Znajdowaliśmy też czas na odpoczynek i coś dla pokrzepienia w uroczych knajpkach i kawiarenkach.A wieczorami, w hotelu ,dalsze Polek rozmowy i nie tylko. Myślę,że wyprawa była interesująca i w sumie niedroga.Szykujemy się do następnej.

Informacje i fotografie Romana Zabłocka

Bezpieczeństwo seniorów

Dział Promocji KSW 08 cze , 2015 0 Comments

 

Ponieważ wzmogły się oszustwa i kradzieże dotykające naszych najstarszych obywateli ,jest wiele zgłoszeń tego typu,MSW uznało to za sprawę ważną ,palącą nawet i postanowiło ,aby policja wzmogła czujność a funkcjonariusze różnych służb rozwinęli działalność informacyjną i prewencyjną.
Sam Pan minister omówił wiele przykładów zagrożeń i radził, co robić, czego unikać, jak się bronić.
Był to bardzo pożyteczne i interesujące spotkanie.

Święto Książki

Dział Promocji KSW 02 cze , 2015 0 Comments

 

Wszystkie dzieci maszerowały w bardzo pomysłowych i kolorowych  strojach ulubionych bohaterów literackich.Widać też było transparenty   i banerki z niezwykle mądrymi,ale również dowcipnymi hasłami  zachęcającymi do czytania. Duża gromada kierowała się na Plac 3 Maja,gdzie spotkaliśmy  władze  naszego miasta. Była to  okazja do wręczenia różnorodnych nagród dla laureatów wielu  konkursów czytelniczych i literackich.Pogoda dopisywała,słonko  przyjcielsko też przyglądało się dzieciom. Humory były przednie, co  zainteresowało  wielu mieszkańców naszego miasta,którzy dołączyli do  wspólnej zabawy.

 

Romana Zabłocka o/Aleksandrów Kujawski

Rocznica Konstytucji 3 Maja

Dział Promocji KSW 08 maj , 2015 0 Comments

 

To początek znanej pieśni patriotycznej ,która została napisana na chwałę  Konstytucji 1791.Bardzo chwalebnej ,bardzo postępowej,ale która na skutek  zaborów nie mogła wejść w życie .Stała się jednak drogowskazem dla  następnych pokoleń, aż do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Co roku słuchacze naszego Oddziału KDUTW z chęcią uczestniczą w miejskich  uroczystościach dla upamiętnienia tej majowej rocznicy.

 

Romana Zabłocka

II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Dział Promocji KSW 07 maj , 2015 0 Comments

 

Oficjalnego otwarcia Kongresu dokonała Pierwsza Dama Anna Komorowska oraz Jacek Michalczewski szef Kancelarii Prezydenta RP. Wśród honorowych gości był Prezydent RP Bronisław Komorowski oraz przedstawiciele Sejmu, Senatu oraz Organizacji Samorządowych.

 

Do udziału w II Kongresie Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaproszono około 1800 przedstawicieli UTW z całego kraju oraz kilkanaście polonijnych.

 

Kujawsko – Dobrzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej we Włocławku reprezentowało łącznie 48 słuchaczy z naszych Oddziałów: z Włocławka, Aleksandrowa Kujawskiego , Lipna, Dobrzynia n/Wisłą, Stowarzyszenia Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku oraz w Wielgiem. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Rektor Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej oraz Dział Dydaktyki WSHE we Włocławku, przy współudziale Senatora RP Pana Andrzeja Persona.

 

Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

 

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

 

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020.

 

Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor.

 

Kilka refleksji i wrażeń z oddziałów KDUTW WSHE

 

Oddział KDUTW Aleksandrów Kujawski

 

….”Było to dla nas niezwykłe przeżycie. Poczuliśmy się bardzo dowartościowani, spotykając się z bardzo ważnymi osobami, żeby wymienić choćby parę prezydencką, co oznaczało dużą rangę tego wydarzenia.

 

Byliśmy dumni, że reprezentujemy tak ogromną organizację na miarę światową, której głos jest słyszalny i liczy się we wszystkich kręgach decyzyjnych.

 

Atmosfera spotkania była wspaniała, podniosła ale i radosna. Wisienką na torcie był koncert Pani Ireny Santor, który wywołał euforię i wspólna zabawę seniorów”.

 

Dziękujemy organizatorom naszego wyjazdu. – w imieniu oddziału Pani Romana Zabłocka.

 

Stowarzyszenie – Uniwersytet dla Aktywnych w Ciechocinku

 

…” Miałyśmy zaszczyt brać udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Już samo miejsce i oprawa nadały uroczystości szczególnej rangi. Udział ten wyzwolił w nas wiele przeżyć i autentycznych wzruszeń. II Kongres UTW przeszedł już do historii. Dał okazję do przeżycia poczucia wspólnoty ze słuchaczami KDUTW oraz zaproszonymi przedstawicielami uniwersytetów z całej Polski. Pozostawił też nadzieję, że nieważne jak nazywają się nasze Uniwersytety, wszak łączy nas wiara w sens tego nadzwyczajnego, oddolnego ruchu obywatelskiego działającego na rzecz osób starszych.

 

Z podziękowaniem dla Organizatorów KDUTW – w imieniu Stowarzyszenia Pani

 

Grażyna Mikołajczyk

 

Oddział KDUTW Dobrzyń n/Wisłą

 

…” II Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku to wspaniałe, niezapomniane wydarzenie senioralne. Rada Słuchaczy UTW Oddziału z Dobrzynia n. Wisłą, miała okazję pierwszy raz wziąć udział w tak ważnym , ogólnopolskim spotkaniu, które było jednocześnie inauguracją obchodów 40 – lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce.

 

Z ogromnym zainteresowaniem wysłuchaliśmy podsumowania dorobku UTW w Polsce, a także poznaliśmy najważniejsze cele i kierunki działalności na najbliższe lata. Byliśmy pod wrażeniem słuchając panelu dyskusyjnego pt.”Dokonania i nowe wyzwania ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Na pewno dzięki tej debacie postaramy się, choć w małym stopniu, wdrażać niektóre dokonania w naszej małej ojczyźnie – Dobrzyniu n. Wisłą.

 

Obecność Ireny Santor oraz Jej recital największych przebojów bez wątpienia uświetnił zjazd uczestników kongresu”.

 

Organizatorom wyjazdu składamy serdeczne podziękowania – w imieniu oddziału

 

Jadwiga Grudzińska

 

Oddział , Stowarzyszenie Lipno

 

….” Jesteśmy bardzo zadowoleni z uczestnictwa w II Kongresie UTW. Udział

 

Pana Prezydenta i Pierwszej Damy podniósł rangę spotkania. Interesujący

 

panel dyskusyjny m. in. z udziałem posła i ministra oraz

 

przedstawiciela samorządu terytorialnego ukazał i przekonał, że coraz

 

większe znaczenie w polityce Państwa mają problemy ludzi w wieku

 

senioralnym. Piękna oprawa w gmachu Teatru Narodowego i recital Ireny

 

Santor dopełniły naszą satysfakcję z udziału w tej konferencji”. Dziękując za organizację– w imieniu Stowarzyszenia Kazimierz Skarżyński.

 

Oddział KDUTW Wielgie

 

Delegacja UTW Oddział Wielgie w osobach Andrzej Capała, Halina Sztypka, Wanda Łukaszewska i Zofia Jułga. Uczestniczyła w dniu 30 marca 2015 roku wraz z innymi delegacjami z naszego regionu w II Kongresie UTW w Warszawie w Teatrze Wielkim, który odbywał się pod patronatem Pani Prezydent Anny Komorowskiej.

 

Spotkanie wywarło na nas fantastyczne wrażenie a szczególnie sceneria, nastrój, cudowne przeżycie panujące wśród uczestników II Kongresu UTW. Cieszymy się, że władze rządowe zauważyły intensywność ruchu pokolenia ludzi starszych w naszym kraju. Mamy nadzieję, że zapewnienia władz będą iskrą, która będzie sprzyjać rozwojowi UTW.

 

Atmosfera była przemiła, do której przyczyniła się dama piosenki polskiej Irena Santor. Występ artystki, jej niezapomniane piosenki, nasze przeżycia duchowe, wielka gala w teatrze pozostanie w naszych wspomnieniach.

 

Wrażenia i przeżycia z powyższej imprezy przenieśliśmy na forum spotkania z naszymi studentami w naszym Oddziale.

 

Serdecznie dziękujemy za umożliwienie uczestniczenia we wspaniałej imprezie i opiekę pracownikom WSHE – współtwórcom naszego UTW w Wielgiem. W imieniu oddziału Halina Sztypka

 

Oddział KDUTW Włocławek

 

…” W bardzo miłej atmosferze i z wielkim wzruszeniem braliśmy udział w II Kongresie UTW w Teatrze Wielkim w Warszawie. Podczas Kongresu podsumowano działalność Uniwersytetów Trzeciego Wieku , zwrócono dużą uwagę na ich ogromne dokonania oraz dynamiczny rozwój w ostatnich latach. Aktualnie w Polsce działa ponad 500 UTW , które zrzeszają ponad 150 tys. słuchaczy, średnio 1 Uniwersytet liczy około 230 słuchaczy. Pan Prezydent RP Bronisław Komorowski poinformował o powstaniu Departamentu Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Wkrótce powstanie też Obywatelski Parlament Seniorów – jako reprezentant seniorów w Sejmie.

 

Za wybitne zasługi dla rozwoju ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz za osiągnięcia na rzecz aktywizacji osób starszych Prezydent Bronisław Komorowski wręczył odznaczenia państwowe kilkunastu zasłużonym liderom.

 

Kongres zakończył się przyjęciem Deklaracji Końcowej , w której określono najważniejsze cele i kierunki działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku na lata 2015-2020. Zwieńczeniem spotkania senioralnego w Teatrze Wielkim był wspaniały recital Ireny Santor. Organizatorom wyjazdu serdecznie dziękujemy – grupa KDUTW o/Włocławek.

Dzień Kobiet

Dział Promocji KSW 18 mar , 2015 0 Comments

 

Cieszyliśmy się obecnością życzliwych nam włodarzy naszego miasta i powiatu, Pani Renaty Golec – Przewodniczącej Rady Powiatu i Andrzeja Cieśli – Burmistrza Aleksandrowa Kujawskiego. Były kwiaty dla wszystkich Pań i coś słodkiego do kawy.. Zespół teatralny KDUTW , postarał się też o piękną oprawę artystyczną tej uroczystości. Program zatytułowaliśmy zgodnie z atmosferą dnia „KOBIETA,AHA”.

 

Romana Zabłocka i Donata Erwińska

Skip to content