Ukończenie prac nad obrazem Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej

Dział Promocji KSW 25 paź , 2012 0 Comments

Dzieło malarskie zostało namalowane na powierzchni 2,30 m / 2,50 m. W tle obrazu widać Dom Sierot znajdujący się przy ulicy Krochmalnej 92. Malowidło, które jest znane nie tylko w Polsce, ale również w całym świecie ma na celu przypominać innym o wspaniałej idei Janusza Korczaka oraz ukazać prawdziwy wizerunek tych niezwykłych ludzi.

Konferencja Naukowa pt. Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci.

Dział Promocji KSW 17 paź , 2012 0 Comments

Plan Konferencji Naukowej był następujący:

PROGRAM PIERWSZEGO DNIA KONFERENCJI – 16 października 2012 roku

10.00 – 10.30 – Otwarcie konferencji międzynarodowej – Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska w siedemdziesiątą rocznicę śmierci.

10.30 – 14.30 – naukowa sesja plenarna

10.30 – 11.00 – prof. dr hab. Jadwiga Bińczycka – honorowy Prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – Janusz Korczak wobec wyzwań współczesnej edukacji

11.00 – 11.30 – Barbara Sochal – Prezes Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka – Rok korczakowski w Polsce

11.30 – 12.00 – Prof. dr hab. Heliodor Muszyński – Podstawowe założenia koncepcji pedagogicznej Janusza Korczaka

12.00 – 13.00 – Uroczyste otwarcie Sali im. Janusza Korczaka I Stefanii Wilczyńskiej, Małgorzata Pietrzak ” List Janusza Korczaka do potomnych”, ” Wieczne dziecko „

13.30 – 14.00 – Prof. dr hab. Marian Bybluk – Janusz Korczak w Rosji

14.00 – 14.30 – dr Ireneusz Pyrzyk – Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska -pedagogiczne małżeństwo

14.30 – 15.30 – przerwa obiadowa

15.30 – 17.00 – naukowa sesja plenarna – część druga

15.30 – 16.00 – Koło Naukowe „Persona” – Janusz Korczak w opinii studentów

Konferencja prasowa

Dział Promocji KSW 10 paź , 2012 0 Comments

W wspomnianej konferencji prasowej uczestniczyli: Jego Magnificencja Rektor WSHE prof. nzw. dr hab. Stanisław Kunikowski, Prorektor Wyższej Szkoły Filologii Hebrajskiej ks. dr Tomasz Siuda, Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych WSHE dr Ireneusz Pyrzyk prof. nzw. WSHE oraz przedstawiciele Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”. Warto podkreślić, że rok 2012 był rokiem wyjątkowym nie tylko ze względu na samą osobę Starego Doktora, ale również ze względu na dokonania naszego Koła Naukowego.

Zajęcia dla dzieci z włocławskich szkół

Dział Promocji KSW 20 lut , 2012 0 Comments

Uczestnicy naszych zajęć zapoznali się z dwoma zwyczajami : jednym związanym z polską tradycją -Tłusty Czwartek, drugi z kulturą i tradycją Zachodu : Dzień Świętego Walentego. Nasi goście kosztowali pączków( nie powiedziałyśmy dziewczętom ile kalorii ma pączek, J , gdyż uważamy, że tego dnia słodycze nie tuczą J ha, ha) Największym zainteresowaniem cieszyły się zabawy związane z robieniem buziek walentynkowych  oraz mumii z papieru… toaletowego. Na uczniów czekały jeszcze inne rodzaje zabaw, a na koniec… NIESPODZIANKA. Każdy nasz gość otrzymał  od nas prezenty (o które postarałyśmy się same) Studentki z KNP „Persona” i Nasza Opiekunka.

Osiągnięcia

Dział Promocji KSW 25 lis , 2011 0 Comments

Niezwykłym wydarzeniem w życiu Koła było zorganizowanie II Studenckiej Konferencji, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem nie tylko studentów ale i władz Uczelni. Swoją obecnością zaszczycili nas:

– JM Rektor WSHE- dr hab. prof. WSHE Stanisław Kunikowski,

– Dyrektor Instytutu Pedagogiki- prof. zw dr hab. Zygmunt Wiatrowski

– dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych- dr Ireneusz Pyrzyk,

– kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk Pedagogicznych- Mirosława Kunikowska.

 Uwieńczeniem naszej ciężkiej pracy było wydanie w maju 2011 r. książki Moje życie — moje pasje. Mimo innych obowiązków nie spoczęłyśmy na laurach i w trakcie cyklicznych spotkań zastanawiałyśmy się nad kolejnym tematem do rozważań naukowych. Dlatego postanowiłyśmy podczas promocji naszej książki przeprowadzić wśród uczniów kolejne

badania dotyczące „potrzeby edukacji seksualnej”. Odbyło się to podczas II Festiwalu

Nauki i Przedsiębiorczości. Wyniki badań na wyżej wymieniony temat zostaną wydane w formie artykułu, który znajdzie się w IX już Debiutach Naukowych. Dodatkowo miałyśmy możliwość  udzielania licznych wywiadów dla Radia „Gra”.

Działalność

Dział Promocji KSW 25 lis , 2011 0 Comments

Dzięki działalności w tej organizacji uczelnianej studenci mogą poszerzać swoje horyzonty myślowe głównie w zakresie pedagogiki społecznej, rodzinnej i seksualnej. Jest to niezwykle cenne dla rozwoju młodych przyszłych naukowców. Tutaj każdy, kto tylko chce może rozwijać swoje zainteresowania, pasje naukowe. W dzisiejszych czasach jest to bardzo istotne abyśmy mieli pewnego rodzaju przystań do której możemy wracać, gdzie możemy porozmawiać. Praca w Kole Naukowym to nie tylko wysiłek, to także poszerzanie swoich zainteresowań, zdobywanie umiejętności i wiadomości dotyczących różnorakich zagadnień z wyżej wymienionych subdyscyplin naukowych. Nasze Koło Naukowe jest naszym wspólnym dziełem, o które bardzo dbamy razem z opiekunką dr U. Kempińską, która nas motywuje do pracy i dba o to, aby nasze prace były na jak najwyższym poziomie. Warto mieć pasje i zainteresowania, które należy pogłębiać, ponieważ wtedy łatwiej nam żyć. Kolejnym istotnym elementem jest fakt, że działalność studentów w KN nie obchodzi się bez echa o czym dowiadujemy się w zakładce: Osiągnięcia.

Skip to content