Bioróżnorodność – konferencja w Celestynowie

Dział Promocji KSW 02 paź , 2014 0 Comments

Na Konferencji z prelekcjami wystąpili eksperci Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym. Warsztaty zostały przygotowane w ramach akcji UTW „Senior – Społeczny Obserwator Przyrody”.

Uniwersytety Trzeciego Wieku zostały zaproszone przez fundację „Ziemia i Ludzie” do wzięcia udziału w dalszych projektach jak – Bioróżnorodność To także My, zadedykowanym seniorom – studentom, także Słuchaczom Oddziałów KDUTW.

 

Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych WSHE na targach branżowych w Kielcach

Dział Promocji KSW 05 wrz , 2014 0 Comments

Wydarzenie  to jest już na stałe wpisane do kalendarza najważniejszych tego typu imprez dla Polskich Sił Zbrojnych, dzięki czemu jest także niecodzienną i jedyną w Polsce okazją, aby zobaczyć wszystko to, co współcześni żołnierze na świecie mają najlepszego na uzbrojeniu i wyposażeniu. W tym roku wyjazd na targi zorganizowało Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowycha uczestniczyli w nimuczniowie z klas mundurowych Zespołu Szkół Akademickichorazstudenci i wykładowcy kierunku Bezpieczeństwo Narodowe.

 

Przedstawiciele międzynarodowego projektu Books Like Acting (ERASMUS+) we Włocławku

Dział Promocji KSW 03 wrz , 2014 0 Comments

Prezentacje obejmowały tematykę związaną z edukacją (współczesna literatura polska, skuteczne metody nauki języków obcych) oraz z metodologią ewaluacji i popularyzacji projektów. W programie spotkania zrealizowana była również wizyta w Centrum Kultury Browar B. oraz w Toruniu i Ciechocinku. Kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu odbędą się w Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Z ramienia WSHE czynny udział w projekcie biorą przedstawiciele Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

WSHE razem ze służbami mundurowymi

Dział Promocji KSW 11 lip , 2014 0 Comments

Na pierwsze efekty powyższych działań nie trzeba było czekać. Uruchomione zostały specjalistyczne studia podyplomowe dla kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej. Jesienią 2014 roku zakończy się druga edycja tej formy kształcenia. Wśród wykładowców są praktycy reprezentujący ww. służby mundurowe. Na mocy ww. porozumień studenci m.in. kierunku Bezpieczeństwo narodowe mogą odbywać staże i praktyki.

W 2014 roku WSHE, po uprzednim otrzymaniu stosownego certyfikatu, rozpoczęła kursy z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy KPP dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych. Kilkudziesięciu strażaków ochotników z sukcesem przeszło to specjalistyczne przeszkolenie.

Przedstawiciele służb mundurowych od lata korzystają z oferty kierunków oferowanych przez WSHE. Do tradycji należą już wspólne debaty i spotkania studentów Pedagogiki wraz z osadzonymi Zakładu Karnego we Włocławku oraz rozgrywki sportowe KU AZS WSHE ze służbami mundurowymi wpisujące się w program Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości.

Dołącz do nas, jeśli chcesz pracować w policji

Dział Promocji KSW 11 lip , 2014 0 Comments

Tym samym włocławska uczelnia włącza się w proces przygotowywania kandydatów do służby w Policji. Na mocy podpisanego porozumienia Komendant Główny Policji przedstawi minimalny zakres treści kształcenia programu szkolenia zawodowego podstawowego policjantów realizowanego na studiach wyższych, które będą realizowane przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku na kierunku Administracja, w szczególności w ramach specjalności administracja bezpieczeństwa publicznego oraz na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe. Uczelnia zaś zobowiązuje się do realizacji, wg najwyższych standardów, wskazanych treści kształcenia.

Zawarte porozumienia realizowane jest w ramach łączenia przez WSHE teorii z praktyką w procesie kształcenia kandydatów do służb mundurowych.

Studenci Pedagogiki na Festynie z okazji Dnia Dziecka w Lubieniu Kujawskim

Dział Promocji KSW 10 lip , 2014 0 Comments

W przedsięwzięciu uczestniczył Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. WSHE. Konkursy, zabawy i niespodzianki przygotowane dla dzieci cieszyły się ich zainteresowaniem i sprawiły prawdziwą radość. Udział pracowników i studentów realizowany był w ramach współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku a Domem Dziecka w Lubieniu Kujawskim.

Studia podyplomowe NOWOŚĆ!

Dział Promocji KSW 07 lip , 2014 0 Comments

a także umiejętności praktyczne skutecznego dowodzenia w sytuacjach kryzysowych różnego typu. Absolwenci poznają zasady przygotowania planów reagowania kryzysowego oraz planów ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Poznają także praktyczny aspekt kierowania i dowodzenia działaniami ratowniczymi.

 

I Forum Bezpieczeństwa Narodowego

Dział Promocji KSW 07 lip , 2014 0 Comments

Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych dr Henryk Stępień, prof. nadzw. WSHE. Następnie z prezentacjami nt. odpowiedzialności kompetencyjnej w sytuacjach kryzysowych wystąpili przedstawiciele trzech służb mundurowych:

– Komenda Miejska PSP we Włocławku – st. kpt. Marcin Czerwiński – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 PSP we Włocławku oraz oficer prasowy kpt. Magdalena Jaworska.

– Komenda Miejska Policji we Włocławku – Pierwszy Z-ca Komendanta mł. insp. Maciej Estkowski

– Wojskowa Komenda Uzupełnień – kpt. Janusz Najlepszy

Potem nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie turnieju klas mundurowych o Puchar Rektora WSHE. Puchar i Nagrodę Rektora – bezpłatny pierwszy semestr na kierunku Bezpieczeństwo narodowe otrzymała Justyna Bonowicz, za zajęcie II miejsca – Nagrodę Prezesa Aeroklubu Włocławskiego – bezpłatny kurs spadochronowy – otrzymała Aleksandra Świerzyńska. Trzecie miejsce zajęła Aleksandra Mulczyńska, która otrzymała nagrodę Dyrektora Zespołu Szkół Akademickich WSHE – udział w 3-dniowym kursie szkoleniowym uczniów ZSA.

Podczas drugiej części Forum zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Collegium Novum WSHE czynne były stoiska służb mundurowych – wojska, policji i straży pożarnej oraz pogotowia ratunkowego. Stowarzyszenie Patrol Włocławek wystawiło swoje pojazdy militarne a Aeroklub Włocławski – szybowiec. Obecna była również grupa rekonstrukcyjna. Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła pokaz działania w sytuacji kryzysowej – sprawnie przeprowadziła ewakuację uczniów wraz z nauczycielem z odciętego przez pożar piątego piętra budynku. „Poszkodowanymi” szybko zajęło się przybyłe na czas pogotowie ratunkowe. Na zakończenie Forum na uczestników czekała smaczna grochówka z kuchni polowej.

patrol wloclawekWszystkich uczestniczącym jednostkom – policji, wojsku, straży pożarnej oraz pogotowiu ratunkowemu, stowarzyszeniu Patrol Włocławek, oddziałom rekonstrukcyjnym oraz Aeroklubowi Włocławskiego organizatorzy składają serdecznie podziękowania oraz wyrazy uznania za ciekawe pokazy i sprawnie poprowadzoną akcję ratowniczą.

Skip to content