Organizacja pomocy społecznej

Dział Promocji KSW 03 paź , 2023 0 Comments

Szkolenie  w dziedzinie „Organizacja  pomocy społecznej” jest skierowane do osób zainteresowanych pełnieniem ról kierowniczych w instytucjach związanych z pomocą społeczną. Zmiany w ustawie wprowadziły nowe kwalifikacje, jakie muszą posiadać osoby zarządzające tego typu instytucjami, stąd potrzeba specjalizacji w organizacji pomocy społecznej. Program studiów, jest zgodny z obowiązującymi przepisami i pozwala na zdobycie niezbędnych umiejętności do pracy w  w/w placówkach  oraz także pozwala na zarządzanie takimi placówkami.

Celem tego programu jest przygotowanie do pracy na stanowiskach zarządzających w różnego rodzaju instytucjach pomocy społecznej, takich jak domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia społecznego czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. Program jest także dostosowany dla potrzeb urzędników zajmujących się sprawami społecznymi, pracowników NGO, pracowników socjalnych, pedagogów i socjologów.

  • Koszt: 3400 zł
  • Czas trwania: 2 semestry
  • Liczba godzin: 312 godzin dydaktycznych
  • Zjazdy: sobotnio-niedzielne, 2 razy w miesiącu

Kontakt:
Akademickie Centrum Kształcenia Podyplomowego
ul. Okrzei 94A
tel. 660 716 702, 660 716 709

Skip to content