Fizjoterapia

iP-m5T 28 wrz , 2018 0 Comments

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Marek Zieliński

Dyżury:

– wtorek – 09.00-12.00
– piątek – 11.30-14.00

 

 

Pracownie

iP-m5T 28 wrz , 2018 0 Comments

Pracownie:

Pracownia anatomiczna

W pracowni realizowane są zajęcia w ramach przedmiotu anatomia. Zasadnicze wyposażenie pracowni stanowią:  sprzęt multimedialny, modele tułowia człowieka wraz z narządami , modele szkieletu i czaszki, schematy  i plansze anatomiczne, mikroskopy, preparaty anatomiczne, antropometry, a także programy komputerowe do realizacji tematów ćwiczeń anatomii. Sala posiada odpowiednie meble takie jak: stoliki, biurko,  krzesła, oszklone szafy.

Pracownia fizjologiczna

W pracowni realizowane są zajęcia w ramach przedmiotu fizjologia. Zasadnicze wyposażenie pracowni stanowią:  sprzęt multimedialny, aparat do EKG, cyklometry, kardiomonitor, ciśnieniomierze, stetoskopy a także  programy komputerowe do realizacji tematów ćwiczeń z fizjologii.

Pracownia fizykoterapii

W pracowni realizowane są zajęcia z zakresu elektroterapii, magnetoterapii, laseroterapii oraz terapii ultradźwiękowej. Pracowania fizykoterapii wyposażona jest w sprzęt:

 • Elektrostymulator  FIRING z linii EVO,
 • Aparat do terapii ultradźwiękowej US 13 z linii EVO,
 • Laser biostymulacyjny,
 • Aparat do magnetoterapii MG WAVE z linii EVO,
 • Lampa SOLLUX LS – 1K statywowa,
 • Leżanki drewniane,
 • Parawany,
 • Stoliki do fizykoterapii JOWISZ,
 • Okulary ochronne, filtry
 • Krzesła, biurko

Pracownia kinezyterapii

W pracowni kinezyterapii realizowane są zajęcia mające na celu wykazanie wpływu ruchu na organizm człowieka, którego głównym zadaniem jest przywrócenie pełnej sprawności fizycznej organizmu. Zasadnicze wyposażenie pracowni to :

 • Urządzenie do ćwiczeń w podwieszeniu – LEVITAS
 • Stół rehabilitacyjny
 • Atlas wielofunkcyjny KINETIC F3
 • Biurko, krzesła
 • Stopnie do testu Harwardzkiego, Metronomy,
 • Maty gimnastyczne Thera Band,
 • Laski gimnastyczne,
 • Wałki i półwałki rehabilitacyjne,
 • Piłki rehabilitacyjne,
 • Hantle neoprenowe,
 • Drabinki gimnastyczne,
 • Taśmy Thera Band

Pracownia masażu

W pracowni realizowane są zajęcia w ramach przedmiotu masaż leczniczy, którego celem jest poznanie metod fizykalnych, polegających na mechanicznym drażnieniu tkanek, co wywołuje bezpośredni i pośredni wpływ na organizm ludzki, a którego głównym zadaniem leczniczego jest działanie bodźcowe na organizm ludzki, przyspieszające proces leczenia i powrót do zdrowia. Zasadnicze wyposażenie pracowni stanowią stoły do masażu, przybory do masażu

Dyżury

iP-m5T 28 wrz , 2018 0 Comments

Dyżury dla kierunku - Fizjoterapia

Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu dr Marek Zieliński

Dyżury:

– wtorek – 09.00-12.00
– piątek – 11.30-14.00

 

 

Fizjoterapia

iP-m5T 28 wrz , 2018 0 Comments

Misja kierunku studiów – fizjoterapia

Wiodącą misją kształcenia na kierunku fizjoterapia jest przygotowanie Absolwentów do prowadzenia rehabilitacji w każdej chorobie i dysfunkcji organizmu, do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku, utraconej lub obniżonej wskutek wielu chorób bądź urazów. Ponadto naszym celem jest przygotowanie Absolwentów do prawidłowego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kontrolowania ich skuteczności a także do permanentnego kształcenia, współpracy w specjalistycznych zespołach rehabilitacyjnych.

Informacje ogólne

Na kierunek fizjoterapia zapraszamy osoby posiadające maturę, które chcą zdobyć bardzo atrakcyjny i uniwersalny zawód oraz lubią pomagać ludziom. Kandydat na studia powinien cechować się: dużą empatią, łatwością nawiązywania kontaktów oraz chęcią niesienia pomocy chorym i niepełnosprawnym. Kandydat musi być sprawny fizycznie, by móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne z tymi osobami.

Nauka na kierunku fizjoterapia trwa 3 lata i kończy się uzyskaniem tytułu licencjata. Studia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.

Student zdobywa wiedzę podczas zajęć teoretycznych i praktycznych. Praktyki odbywają się w wybranych placówkach m.in. na terenie Włocławka, Ciechocinka. Przedmioty kierunkowe i zawodowe oraz zajęcia praktyczne prowadzone są przez specjalistów z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji medycznej, lekarzy specjalistów z balneoklimatologii oraz profesjonalistów zatrudnionych w podmiotach leczniczych i ośrodkach rehabilitacyjnych.

Program studiów

Program studiów obejmuje wiedzę o czynnościach ustroju człowieka, prawach i mechanizmach rządzących tymi czynnościami oraz ich leczeniu. W ramach przedmiotów podstawowych studenci poznają treści z zakresu m.in.: anatomii człowieka, biologii medycznej, biomechaniki, fizjologii, biochemii, biofizyki, patologii, pedagogiki i psychologii. W grupie przedmiotów kierunkowych znajdują się między innymi: kinezyterapia, terapia manualna, fizykoterapia, masaż leczniczy, fizjoterapia ogólna, podstawy fizjoterapii klinicznej a także zaopatrzenie ortopedyczne.

W programie studiów uwzględniono ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe. Naszych studentów pragniemy nauczyć prognozowania postępowania fizjoterapeutycznego, procesu diagnostycznego a także rehabilitacji pacjenta.
Studia kończą się egzaminem z przygotowania zawodowego.

Sylwetka Absolwenta

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych, zgodną z zakresem przygotowania zawodowego i wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia po to, aby podjąć pracę z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, głównie w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Absolwent posiada predyspozycje psychofizyczne do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, aby móc poprawnie demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia fizyczne. Przestrzega zasad etyki zawodowej, uznanych norm kulturowych i praw człowieka.

Absolwent dysponuje wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do kształtowania, podtrzymywania, przywracania sprawności osób w różnym wieku w związku z utraconą, obniżoną wskutek chorób lub urazów wydolnością organizmu.

Absolwent w sposób nienaganny wykonuje wszelkie zabiegi fizjoterapeutyczne. Dostosowuje swoje działania do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów rehabilitacyjnych oraz kontrolowania efektywności procesu fizjoterapii. Współpracuje z członkami zespołu na rzecz doskonalenia jakości świadczeń.

Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz swobodnie posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Miejscem pracy dla Absolwenta kierunku fizjoterapia mogą być podmioty lecznicze i placówki prowadzące działalność prozdrowotną, ośrodki sportowe i ośrodki dla osób niepełnosprawnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy jako fizjoterapeuta w placówkach różnorodnego typu w kraju i za granicą, do których można zaliczyć m. in.: publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia (szpitale o różnym profilu, specjalistyczne przychodnie, poradnie i gabinety rehabilitacyjne, przychodnie wielospecjalistyczne, ośrodki i sanatoria rehabilitacyjne), placówki oświatowe (przyszkolne i międzyszkolne ośrodki gimnastyki korekcyjnej i ośrodki wychowawczo-rehabilitacyjne oraz medyczne szkoły zawodowe), zakłady pracy chronionej i warsztaty terapii zajęciowej, jednostki gospodarcze prowadzące działalność prozdrowotną i placówki sportowe, a także uzdrowiska, gabinety odnowy biologicznej, obiekty Spa&Wellness, hotele oraz fintess kluby.

Skip to content