Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie – ogólnopolska konferencja naukowa

Dział Promocji KSW 19 paź , 2019 0 Comments

16 października br. w KSW we Włocławku odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie”. Wśród referatów konferencji znalazły się m.in. te poruszające temat starości i umierania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej, dziecka w personalizacji świata dorosłych oraz językowych i literackich obrazów dzieciństwa i starości. Znalazło się również wspomnienie o Pani Profesor Jadwidze Bińczyckiej. Podczas konferencji wręczono statuetki Honorowego Członka Studenckiego Koła Naukowego „Warsztaty Korczakowskie”.

W 2017 roku minęła 75. rocznica zagłady Żydów w getcie warszawskim, a pośród nich wybitnych polskich pedagogów: Janusza Korczaka i Stefanii Wilczyńskiej wraz z ich podopiecznymi. W 2018 roku minęła 140. rocznica urodzin Janusza Korczaka oraz 100. rocznica wydania jego utworu pt. „Dziecko w rodzinie”. Natomiast 2019 roku mija 30. rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. Wszystkie te wydarzenia wpisują się w 100. rocznicę uzyskania przez Polskę niepodległości. To zobowiązuje do pamięci i naukowej analizy zarówno ich pedagogicznych poglądów (pedagogiki) jak i praktyki opiekuńczo – wychowawczej (pedagogii). Konferencja wpisuje się w ciąg konferencji organizowanych przez naszą Kujawską Szkołę Wyższą zarówno we Włocławku jak i w Toruniu od 2002 roku (2002 – Włocławek, 2003 – Toruń, 2008 – Włocławek, 2012 – Włocławek/Toruń, 2015 – Włocławek). Każda z nich skupiała się na szczególnym problemie. Obecną konferencją, jak sugeruje już sam tytuł, organizatorzy pragną zwrócić uwagę na rolę osób w wieku senioralnym w wychowaniu młodego pokolenia oraz zjawisko śmierci (odchodzenia) jako w dalszym ciągu pedagogiczne tabu (z nielicznymi wyjątkami).

Patronat honorowy nad ogólnopolską konferencją naukową objęli: Przewodniczący Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Włocławek.

Konferencja naukowa „Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – starość i umieranie – dziecko i wychowanie” skierowana jest do środowisk związanych z edukacją, opieką i wychowaniem, seniorów i młodzieży.

POBIERZ Zaproszenie na konferencję

Dofinansowano z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dofinansowano przez Gminę Miasto Włocławek


,,Druga wojna światowa rozpoczęła się w Polsce” – konferencja naukowa

Dział Promocji KSW 01 paź , 2019 0 Comments

Spotkanie otworzył, witając zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników sympozjum, Wójt Gminy Radziejów dr Marek Szuszman, powierzając dalsze prowadzenie spotkania prof. dr hab. Stanisławowi Kunikowskiemu – rektorowi Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in. Stanisław Wawrzonkoski – przewodniczący Rady Miasta Włocławek, Arleta Brochocka – sekretarz Gminy Radziejów, Urszula Rosół – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie,
ks. prof. dr hab. Lech Król – prezes Teologicznego Towarzystwa Naukowego przy WSD,
Jerzy Lewandowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej WTN.

Uczestnicy konferencji wysłuchali sześciu referatów poświęconych różnym aspektom działań wojennych w naszym regionie, które zaprezentowali przedstawiciele różnych ośrodków naukowych:

– dr Władysław Kubiak reprezentujący Włocławskie Towarzystwo Naukowe oraz Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku wygłosił referat pt. ,,Bitwa pod Szczytnem jako etap Bitwy nad Bzurą”, a następnie

– dr Sławomir Łaniecki (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

  ,,Działania powietrzne lotnictwa polskiego i Luftwaffe nad Kujawami w kampanii wrześniowej 1939 r.

– dr Zdzisław Zasada (Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

,,Straże Pożarne w obliczu niemieckiego zagrożenia i w pierwszych miesiącach okupacji hitlerowskiej”

– dr Adam Wróbel (Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku)

,,Literackie opisy wojennego września 1939 r. na Kujawach i w Ziemi Dobrzyńskiej”

– mgr Sławomir Augustyniak (Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Inowrocław Koło Radziejów)

,,Ruch oporu na terenie powiatu radziejowskiego w latach 1939-1945”

oraz – w imieniu ks. dra hab. Józefa Dębińskiego (Włocławskie Towarzystwo Naukowe) – referat pt. ,,Duchowieństwo katolickie Włocławka i okolicy pod okupacją niemiecką” odczytał mgr Jerzy Giergielewicz – historyk, wieloletni członek WTN.

W czasie konferencji, jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ofertą wydawniczą Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, zakupić tytuły wydawnicze poświęcone drugiej wojnie światowej, a także otrzymać bezpłatnie niektóre publikacje, wydane przez Towarzystwo w poprzednich latach.

Skip to content