Aktualności

iP-m5T 04 lis , 2018 0 Comments

Books Like Acting-seminarium w Reggio di Calabria

Dział Promocji KSW 02 cze , 2015 0 Comments

[fblike]

W trakcie pobytu gospodarze przedstawili miasto Reggio jako aktywny ośrodek kultury w Kalabrii, umożliwili również zwiedzanie miejskich bibliotek i muzeów. Ważnym wydarzeniem było spotkanie z Prof. Salvatore Berlingo-Rektorem Universita degli Studi ‘Dante Alighieri’. Dodatkowo, zorganizowane były wizyty studyjne do antycznego miasteczka Pentedatillo oraz rybackiej osady Scilla. Seminarium w Reggio di Calabria pozwoliło podsumować aktywność całego konsorcjum w ciągu dwóch lat realizacji działań w projekcie i nakreślić możliwości udziału w kolejnych wspólnych przedsięwzięciach.

Seminarium projektu Books Like Acting w Paryżu

Dział Promocji KSW 25 mar , 2015 0 Comments

W trakcie seminarium, w którym wzięli udział przedstawiciele siedmiu krajów partnerskich konsorcjum, przedstawiono stopień zaawansowania działań we wszystkich jednostkach związanych z projektem. Działania te zostaną zawarte w przewodniku opracowanym przez koordynatora –pracowników biblioteki z rumuńskiego miasta Ramnicu Valcea. Podejmowane inicjatywy obejmują aktywny Book Crossing-wymiana książek (Szwecja), czytanie bajek i organizację przedstawień dla dzieci (Turcja) oraz organizację spotkań typu Żywa Biblioteka (Polska). Szczególnie istotne dla wielokulturowości w Europie są działania francuskiego stowarzyszenia, które organizuje intensywne kursy języka i literatury francuskiej dla emigrantów .

Ważną część spotkania była wymiana praktycznych doświadczeń w zakresie popularyzacji czytelnictwa, które mogą być przyjęte i stosowane w każdej organizacji partnerskiej. Dodatkowo wszyscy uczestnicy mieli możliwość zwiedzić największą paryską bibliotekę mieszczącą się w Centrum Pompidou. W seminarium z ramienia włocławskiej uczelni udział wzięli: Rektor Prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Monika Jabłońska, Mirosława Kunikowska oraz Joanna Skiba.

Przedstawiciele międzynarodowego projektu Books Like Acting (ERASMUS+) we Włocławku

Dział Promocji KSW 03 wrz , 2014 0 Comments

Prezentacje obejmowały tematykę związaną z edukacją (współczesna literatura polska, skuteczne metody nauki języków obcych) oraz z metodologią ewaluacji i popularyzacji projektów. W programie spotkania zrealizowana była również wizyta w Centrum Kultury Browar B. oraz w Toruniu i Ciechocinku. Kolejne spotkania w ramach realizowanego projektu odbędą się w Hiszpanii, Francji i we Włoszech. Z ramienia WSHE czynny udział w projekcie biorą przedstawiciele Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Books Like Acting – seminarium w Szwecji

Dział Promocji KSW 29 maj , 2014 0 Comments

Reprezentanci każdego kraju przedstawili swoje działania związane z ideą Books Like Acting (Książki Lubią Działanie-popularyzacja aktywnego czytelnictwa). Omówiono i oceniono poszczególne podejmowane działania, a także samo seminarium. Miejscem spotkania w dniu 22.maja była publiczna szkoła zawodowa w mieście Varnamo. Szkoła ta uczy praktycznych zawodów i umiejętności związanych z przygotowaniem do życia, a także pomaga rozwijać zainteresowania artystyczne. Słuchacze pochodzą ze wszystkich krajów Europy, a także z odleglejszych zakątków świata, np. z Filipin czy Japonii. Drugi dzień seminarium zorganizowany był w szwedzkim mieście Lesebo, gdzie zapoznano się z pracą jednej z najstarszych papierni w Szwecji, w której do dziś produkuje się papier z bawełny tradycyjną metodą. Popołudniu uczestnicy seminarium zwiedzili słynną hutę szkła w Costa i na żywo obejrzeli proces produkcji. Zwieńczeniem wizyty w Szwecji było zwiedzanie nowoczesnej biblioteki publicznej w Vaxjo, która swoim rozmachem zrobiła niezwykłe wrażenie. Dodajmy, że projekt trwać będzie do czerwca 2015. Reprezentanci WSHE dotychczas uczestniczyli w spotkaniu w Rumunii i Turcji, a kolejne spotkanie całego międzynarodowego zespołu projektowego odbędzie się w sierpniu we Włocławku.

Books Like Acting czyli Książki Lubią Działanie – promocja projektu

Dział Promocji KSW 20 sty , 2014 0 Comments

Wśród zaproszonych prelegentów gościliśmy przedstawiciela PWN Warszawa, który opowiadał o książkach elektronicznych IBUK. Na uczestników czekał również atrakcyjny konkurs wakacyjny oraz prezentacja firmy zielarskiej KAWON. W programie pojawił się także akcent popularyzujący kulturę Grecji czyli koncert greckiego zespołu Dimitris Zorbas. Piątkowe przedsięwzięcie adresowane było do słuchaczy Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Partnerski projekt międzynarodowy – Books Like Acting. Projekt finansowany przez program UE LLP Grundtvig

Dział Promocji KSW 19 gru , 2013 0 Comments

Celem tego europejskiego partnerstwa jest połączenie różnorodnych poglądów na temat wdrożenia nowych metod popularyzacji czytania książek w naszych krajach. W rezultacie spodziewamy się zwiększyć zainteresowanie czytaniem i osiągnąć wzrost motywacji osób dorosłych. Projekt skierowany jest do świadomych dorosłych, przez przybliżenie im literatury europejskiej w bardzo atrakcyjny sposób i zaangażowanie słuchaczy o specjalnych potrzebach, w szczególności osób starszych.

Projekt opiera się na edukacji pozaformalnej i obejmuje działania takie jak: warsztaty czytania, szkolenia, zajęcia na świeżym powietrzu i zagraniczne wizyty studyjne, prezentacje oraz debaty w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

W ramach działań podejmowanych przez WSHE we Włocławku największy wkład w działania będą mieć słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w działaniach popularyzujących czytelnictwo na poziomie lokalnym. Dla osób posługujących się językiem angielskim otwierają się w tym projekcie możliwości bardzo atrakcyjnych wyjazdów zagranicznych.

Zapraszamy słuchaczy KDUTW na konferencję realizowaną w ramach projektu dn. 17.01.2014 (godz. 12.00), Pl.Wolności 1.

 

Projekt realizowany dzięki finansowaniu Komisji Europejskiej. Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi WSHE we Włocławku. Komisja Europejska nie odpowiada za wykorzystanie zawartych informacji w jakikolwiek sposób.

Projekt Partnerski LLP Grundtvig – spotkanie konsorcjum w Rumunii

Dział Promocji KSW 30 lis , 2013 0 Comments

Partnerzy z Rumunii, Włoch, Polski, Turcji, Francji i Szwecji spotkali się w siedzibie koordynatora projektu, którym jest biblioteka publiczna w miejscowości Ramnicu Valcea. Dwudniowe spotkanie dotyczyło nakreślenia finansowych zobowiązań partnerów w ramach przyznanych grantów oraz sporządzenie harmonogramu działań na lata 2013-2015. Jak wynika z podjętych wspólnie decyzji, WSHE już w styczniu 2014 będzie organizatorem konferencji szeroko popularyzującej czytelnictwo. Celem działań w ciągu nadchodzących dwóch lat będzie również wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy organizacjami zaangażowanymi w projekcie. Gospodarze spotkania wielokrotnie podkreślali duże doświadczenie włocławskiej WSHE w tego typu przedsięwzięciach międzynarodowych, co może szerzej przyczynić się do podniesienia świadomości zróżnicowania kulturowego i zrozumienia obszarów wspólnego zainteresowania.

Skip to content