Tok Studiów

iP-m5T 07 lut , 2019 0 Comments

POBIERZ Plan studiów
POBIERZ Zasady, kryteria przygotowywania i oceny pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego
POBIERZ Pytania na obronę – Transport BiEPS
POBIERZ Pytania na obronę – Transport – logistyka transportu
POBIERZ Pytania na egzamin dyplomowy Transport – organizacja i bezpieczeństwo ruchu drogowego

Dokumenty dla studentów przystępujących do obrony pracy dyplomowej od miesiąca marca 2019 r.

POBIERZ Terminy złożenia dokumentów do egzaminu dyplomowego
POBIERZ Wzór strony tytułowej
POBIERZ Obiegówka
POBIERZ Oświadczenie

Wojny informacyjne

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Celem studiów jest nabycie zdolności i umiejętności praktycznych z zakresu procesów zachodzących w obszarze procesów informacyjnych podmiotu i zjawiska wojny informacyjnej. Kierunek ten umożliwi m. in. sprawne generowanie modeli działania w zakresie przeciwdziałania dezinformacji oraz modeli własnych działań wspierających procesy walki informacyjnej nakierowanych na kooperacje negatywną.

Proobronność

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Celem studiów jest nabycie umiejętności praktycznych z zakresu procesów zachodzących w obszarze proobronności. Umożliwią m. in. sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych oraz realizacyjnych. Zdobyte zdolności oraz umiejętności praktyczne z tego zakresu umożliwią m. in. Sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych oraz realizacyjnych.

Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie

iP-m5T 15 sty , 2019 0 Comments

2 semestry

Zdobyte zdolności i umiejętności praktyczne z tego zakresu umożliwią m. in. sprawne generowanie oraz wdrażanie procedur w zakresie realizacji zadań związanych z działaniami proobronnymi na poziomie zespołów decyzyjnych i realizacyjnych.

 

 

Pedagogika

iP-m5T 13 sty , 2019 0 Comments

Dyrektor Instytutu Pedagogiki dr Urszula Kempińska

Dyżury:

– poniedziałek – 08.00-11.00
– wtorek – 08.00-11.00

 

Dyżury adiunktów

dr Tomasz  Borowiak
– poniedziałki  – godz. 11.30 – 12.30
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

dr Urszula Kempińska
– wtorki  – godz. 08.00 – 10.00
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

dr Adam Gawroński
– czwartki  – godz. 09.00 – 11.00
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

Dr Ireneusz Pyrzyk prof. KSW
– podczas zjazdów sobotnio- niedzielnych (dni zajęciowe)

 

Dyżury nauczycieli akademickich z kierunku: administracja, bezpieczeństwo i higiena pracy, bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, logistyka, transport  odbywają się podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych.

 

Skip to content