Praktyki studenckie

iP-m5T 08 gru , 2020 0 Comments

Dzienniki praktyk

POBIERZ Bezpieczeństwo narodowe – I stopień
POBIERZ Bezpieczeństwo narodowe – II stopień
POBIERZ BHP, I i II rok
POBIERZ BHP, III rok

Regulaminy praktyk dla pierwszego rocznika:

POBIERZ Regulamin praktyk – bezpieczeństwo narodowe
POBIERZ Regulamin praktyk – BHP7

Rada Instytutu

iP-m5T 08 gru , 2020 0 Comments

Członkowie Rady Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Przewodniczący – dr Krzysztof Grabowski

Członkowie:
– prof. dr hab. Jerzy Garbacz
– dr Zbigniew Domalik
– dr Władysław Wojtyczka
– dr Małgorzata Perzyna – Bednarek
– dr hab. Stanisław Kunikowski
– dr Władysław Nowosielski
– dr Dariusz Stachura-Michalski
– mgr Sławomir Kukiełczyński
– mgr Karolina Zalewska

Skip to content