MBA (Master of Business Administration)

Dział Promocji KSW 02 mar , 2022 0 Comments

2 semestry – 230 godzin

Studia Podyplomowe MBA ( Master of Business Administration ) w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku są przeznaczone dla kadry kierowniczej wyższego szczebla, członków organów statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, menedżerów lub tych, którzy chcą zajmować stanowiska kierownicze, w celu jak najlepszego wykorzystania ich wiedzy oraz umiejętności w różnych dziedzinach biznesu.  Prezentowane przedmioty programu  Studiów Podyplomowych  MBA wynikają z potrzeb praktyki menedżerskiej i realizowane są przez wybitnych i doświadczonych praktyków z Polski w systemie case study. Ukończenie studiów podyplomowych MBA daje uprawnienia do zasiadania w organach nadzorczych spółek Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych (art.19, ust.1, pkt. 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym).

Program studiów podyplomowych MBA realizowany jest  poprzez wykorzystanie technik kształcenia zdalnego oraz w trybie stacjonarnym, pozwala na efektywne uzupełnienie wykształcenia akademickiego i rozwój praktycznych umiejętności zarządczych oraz nadzorczych w dowolnym miejscu oraz czasie.

Wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, warsztaty i webinaria w formie najlepszej jakości w ramach modułów studiów podyplomowych  MBA prowadzą wybitni wykładowcy i praktycy. Materiały dydaktyczne (prezentacje, testy i zadania) są dostępne na nowoczesnej platformie e-learningowej KSW.

Absolwenci studiów podyplomowych MBA zyskują przewagę konkurencyjną i zwiększają swoją wartość oraz atrakcyjność na rynku pracy.

Charakterystyka studiów podyplomowych MBA:

  • studia MBA trwają 1 rok i obejmują łącznie 230 godzin zajęć dydaktycznych;
  • realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie 60 punktów ECTS;
  • zajęcia odbywają się w sobotę/niedzielę, średnio dwa razy w miesiącu;
  • językiem wykładowym jest język polski;
  • słuchaczom zapewniamy komfortowe warunki nauki i profesjonalną kadrę dydaktyczną;
  • na życzenie słuchaczy możliwe jest prowadzenie zajęć w trybie zdalnym;
  • opłata za semestr wynosi 4000 zł  (8000 zł za całe studia podyplomowe).

 

Rada Instytutu

iP-m5T 08 gru , 2020 0 Comments

Rada Instytutu Administracji i Zarządzania KSW we Włocławku

1. dr Marek Stefański, prof. KSW      – przewodniczący Rady
2. dr Izabela Kosierb
3. dr Dawid Binemann-Zdanowicz
4. dr Waldemar Kuta
5. dr Katarzyna Wieniecka
6. dr Adam Żwirbla
7. dr Jarosław Bugajski
8. mgr Aleksandra Holewa-Kozołup
9. mgr Ewelina Zawadzka
10. mgr Agnieszka Witkowska
11. mgr Aneta Jędrzejewska – interesariusz zewnętrzny
12. mgr Piotr  Krygier – interesariusz zewnętrzny
13. Agnieszka Góralska  – student
14. Julia Grefkiewicz     – student
15. Lidia Markiewicz     – student


POBIERZ Regulamin letniej sesji egzaminacyjnej w Instytucie Administracji i Zarządzania, w roku akademickim 2020/2021
POBIERZ Regulamin sesji egzaminacyjnej, Filia w Siemianowicach Śląskich, w roku akademickim 2020/2021

Skip to content