Rada Instytutu

Dział Promocji KSW 18 maj , 2021 0 Comments

Rada Instytutu Administracji i Zarządzania KSW we Włocławku

1. dr Marek Stefański, prof. KSW      – przewodniczący Rady
2. dr Izabela Kosierb
3. dr Dawid Binemann-Zdanowicz
4. dr Waldemar Kuta
5. dr Katarzyna Wieniecka
6. dr Adam Żwirbla
7. dr Jarosław Bugajski
8. mgr Aleksandra Holewa-Kozołup
9. mgr Ewelina Zawadzka
10. mgr Agnieszka Witkowska
11. mgr Aneta Jędrzejewska – interesariusz zewnętrzny
12. mgr Piotr  Krygier – interesariusz zewnętrzny
13. Agnieszka Góralska  – student
14. Julia Grefkiewicz     – student
15. Lidia Markiewicz     – student

Zarządzanie – Siemianowice Śląskie – NOWOŚĆ!

Dział Promocji KSW 26 cze , 2020 0 Comments

Na kierunku Zarządzanie  prowadzone są studia pierwszego stopnia w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym) o profilu praktycznym.

 

Polska Komisja Akredytacyjna z uchwale nr 331/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek naszej Uczelni o nadanie Filii w Siemianowicach Śląskich uprawnienia do prowadzenia kierunku Zarządzanie – studia I stopnia o profilu praktycznym. Komisja pozytywnie zaopiniowała przedstawioną przez Uczelnię koncepcję i program studiów, w szczególności efekty uczenia się i sposób ich weryfikacji, kadrę oraz bazę dydaktyczną, w tym bibliotekę oraz wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia. 

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Zarządzanie posiadać będzie

Wiedzę i umiejętności w zakresie:
• funkcjonowania przedsiębiorstw wielu sektorów gospodarki;
• identyfikowania i rozwiązywania problemów współczesnej gospodarki za pomocą metod i technik menadżerskich;
• nowoczesnych metod zarządzania, w tym zarządzania strategicznego;
• podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania;
• zarządzania procesami logistycznymi;
• prowadzenia badań marketingowych;
• posługiwania się systemami informatycznymi wspomagającymi zarządzanie, w tym systemami wspomagania decyzji;
• podejmowania decyzji gospodarczych w obszarach marketingu, finansów i inwestycji;
• zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem;
• zarządzania personelem;
• zarządzania projektami;
• zarządzania innowacjami;
• zarządzania wiedzą;
• doboru personelu i jego szkolenia.

 Tak dobrany zakres wiedzy i umiejętności poparty będzie kompetencjami społecznymi absolwentów związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, przejmowania roli lidera czy też świadomością ciągłego podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.

 

Skip to content