Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXVI, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 12: „Pedagogika wobec pytań współczesności”

Pod redakcją: Roman Schulz

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2013

Format: B5

Stron: 153

Cena: 10,00 zł | Zamów

Kolejny tom Zeszytów z dziedziny nauk pedagogicznych zawiera artykuły autorów – pracowników WSHE oraz autorów z Ukrainy. Celem treści opracowań jest zwrócenie uwagi na kwestie pedagogiki wobec pytań współczesności.

Diagnoza aktualnych procesów w tej sferze pozwala zauważyć, że praktyka pedagogiki jako dyscypliny naukowej jest nauką zajmującą się całością zjawisk wychowawczych. Wymagają one od pedagogiki jako nauki objęcia swoim zakresem badań całokształtu spraw związanych z wychowaniem człowieka. Dlatego przedmiotem badań pedagogiki są nie tylko wpływy wychowawcze organizowane świadomie i celowo, lecz również niezamierzone i żywiołowe.

Pedagogika bada więc zjawiska wychowawcze w kontekście procesów społecznych i przy uwzględnieniu jednostkowych procesów psychicznych. Uogólnia ona praktykę, ukazując istotę wychowania w kształtowaniu osobowości człowieka. Stąd  bardzo słusznie redaktor niniejszego tomu prof. dr hab. Roman Schulz postawił hasło przewodnie:Pedagogika wobec pytań współczesności. Postawiona zasadnicza myśl niniejszego tomu Zeszytów Naukowych wyraża się w następujących opracowaniach:

Czy współczesna pedagogika ma swoje wielkie pytania? (R. Schulz); Nowe akcenty na studiach pedagogicznych (Z. Wiatrowski); Pedagogika kultury wobec pytań współczesności (S. Kunikowski); Rewalidacja i resocjalizacja w kontekście współczesnego klimatu etyczno-moralnego (ks. M. Włosiński); Pedagogika opiekuńcza we współczesnym systemie nauk pedagogicznych (I. Pyrzyk); Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży jako palący problem współczesności (w świetle badań międzynarodowych i własnych) (R. Brzezińska); Partnerstwo edukacyjne warunkiem kształtowania postaw społecznych dziecka

w młodszym wieku szkolnym (L. Tkaczyk); Kariera zawodowa w świetle nadrzędnych powinności  człowieka dorosłego (A. Gawroński);  Prezentacja homilii za pomocą narracji(M. Šuráb); Fenomen globalizacjiw ujęciu pedagogiki religii (J.Biel’ak);Przygotowanie nauczyciela do wprowadzenia technologii pedagogicznych na Ukrainie (O. Bida); Wymagania wobec współczesnego nauczyciela szkoły podstawowej (O. Kuczaj);

Analiza współczesnego stanu przygotowania nauczyciela  na Ukrainie  do wykorzystywania technologii multimedialnych (V. Czyczuk).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: