Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXV, seria D: Nauki Administracyjno-Prawne, z. 7: „Bezpieczeństwo narodowe”

Pod redakcją: Waldemar Nowosielski

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2012

Format: B5

Stron: 126

Nakład wyczerpany

Zmienne i dynamiczne środowisko bezpieczeństwa powoduje, że stosownie do ewolucji bezpieczeństwa narodowego, stale zmieniają się poglądy odnoszące się do tej problematyki.

Artykuły zawarte w niniejszym tomie Zeszytów trafnie wpisują się w ten obszar. Autorzy rozpatrują bardzo różną problematykę oscylującą w obszarze bezpieczeństwa, dotyczącą: 1/ aktualnych problemów związanych z bezpośrednim zagrożeniem bezpieczeństwa Polski i państw bałtyckich ze strony Obwodu Kaliningradzkiego; 2/ kwestii definiowania istoty zmian środowiska bezpieczeństwa; 3/ prawdopodobnych scenariuszy działań bojowych prowadzonych na południowej granicy Polski w celu obrony suwerenności po wyjściu Polski z Układu Warszawskiego i wstąpieniu do NATO; 4/ analiz szeregu dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu gminy i powiatu jako jednostek administracji samorządowej; 5/ rozważań teoretycznych z zakresu bezpieczeństwa środowiska lokalnego (w tym przypadku młodzieży szkolnej); 6/ nowych zagrożeń bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku, tj. degradacji środowiska przez działania militarne oraz terroryzm ekologiczny.

Opublikowany tom jest pierwszym w naszej uczelni z zakresu bezpieczeństwa narodowego.

 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: