Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXIX, seria D: Nauki Administracyjno-Prawne, z. 8: „Aktualne problemy zarządzania w administracji publicznej i gospodarczej”

Pod redakcją: Henryk Stępień

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2014

Format: B5

Stron: 127

Cena: 10,00 zł | Zamów

Zmiany dokonujące się w poszczególnych segmentach administracji publicznej z początkiem XXI w. spowodowane zostały szeregiem czynników, a w szczególności: kryzysem demograficznym, zmianą struktury potrzeb pod kątem większego znaczenia usług zdrowotnych, ochrony środowiska, lepszego poziomu zabezpieczenia socjalnego. Także postęp w rozwoju technik informatycznych wymusił uwzględnienie w nowych regulacjach prawnych wykorzystanie ich przez uczestników np. postępowania administracyjnego. Idea administracji jest procesem długim i skomplikowanym, ponieważ wiąże się ze zmianą szeregu podstawowych aktów prawnych, a także przełamywaniu wielu barier, uprzedzeń i przyzwyczajeń. Istotę zmian w funkcjonowaniu administracji publicznej przedstawiają autorzy niniejszego tomu zeszytów naukowych. Problematyka poruszona w niektórych prezentowanych artykułach dotyczy także szeroko rozumianego zarządzania. 

 

Zbiór otwiera artykuł Waldemara Kuty. Autor opisuje w nim istotę platformy e-PUAP w kontekście historycznym wprowadzania w Polsce e-administracji. Wszystko to ma na celu, jak podkreśla autor, zwiększenie efektywności w działalności administracji publicznej, poprzez oszczędności czasu, kapitału i poprawę dostępności pracy urzędów. Poza tym wykorzystując tą platformę można wykonać wszystkie podstawowe czynności urzędnicze związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Piotr Rączka przedstawia w swoim opracowaniu historię nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, która uwzględnia elementy informatyzacji. Autor ocenia te zmiany, podkreślając chociażby, że ich efektem było skrócenie procedur administracyjnych bez naruszenia innych obowiązkowych w postępowaniu zasad.   

 

Marek Stefański ocenia problem bezpieczeństwa emerytalnego w Polsce po zmianach w systemie emerytalnym przeprowadzonych w 2014 r. Autor postuluje szereg rozwiązań mających na celu odciążenie budżetu państwa od wydatków na uzupełnienie środków funduszy celowych finansujących emerytury w naszym kraju. 

 

Henryk Stępień przedstawia sposób oraz efekty sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem finansów jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzialne za ten nadzór w Polsce, regionalne izby obrachunkowe, zdaniem autora, sprawdziły się i stanowią ważny element umacniania idei samorządności w Polsce.

 

Z kolei Artur Piotrowicz ocenia dokonujące się zmiany w zarządzaniu podmiotami leczniczymi na konkretnym przykładzie szpitala w Malborku. Przekształcenie dawnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółkę kapitałową prawa handlowego przy zachowaniu dotychczasowej struktury właścicielskiej pozwala, zdaniem autora, poprawić sytuację finansową podmiotów i zapewnić konkurencję na współczesnym rynku usług medycznych.

 

Specjalistyczne opracowanie Adama Żwirbli ma temat analizy progu rentowności oraz dźwigni ekonomicznych traktuje o zarządzaniu finansami w przedsiębiorstwie. Autor prezentuje w nim nowe ujecie analizy progu rentowności produkcji wieloasortymentowej z wykorzystaniem elementów rachunku macierzowego.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: