Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXIII, seria F: Nauki o Zdrowiu, z. 3: „Biopsychiczny i społeczny wymiar zdrowia”

Pod redakcją: Maria Posłuszna-Owcarz, Wanda Stefańska

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2011

Format: B5

Stron: 224

Cena: 15,00 zł | Zamów

Opublikowany drugi zeszyt z serii Nauki o Zdrowiu składa się z dwóch części.
W części pierwszej zatytułowanej „Wybrane zagadnienia zdrowia fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży” zawarto osiem artykułów, które zostały poświęcone problemom zdrowotnym, społecznym i psychicznym uczniów szkoły współczesnej, gdyż na szeroko rozumiane zdrowie mają wpływ różnorodne czynniki, wśród nich warunki wychowania i nauczania. Szkoła staje przed poważnym problemem, jakim są trudności wychowawcze i problemy z nauką. Oprócz uczniów mających trudności z nauką, wzrasta liczba nieakceptowanych zachowań uczniów, poszerza się katalog problemów wychowawczych. Daje się także zauważyć, że młodzież jest coraz słabsza psychicznie. Celem zamieszczonych opracowań było zaprezentowanie wyników badań dotyczących wizerunku współczesnej szkoły, które pozwoliły odpowiedzieć na pytanie czy dzieci czują się w szkole bezpiecznie, na czyją pomoc mogą liczyć, o jakiej szkole marzą.
Druga część zeszytu zawiera doniesienia kliniczne współczesnej kardiologii (sześć artykułów).
Obie części zeszytu dotyczą szeroko rozumianego pojęcia zdrowia, tak w sensie jednostki jak i społeczeństwa. Dla jego oceny stosuje się różnorodne mierniki zdrowotności i to zagadnienie jest przedmiotem opracowania pt. „Statystyczne metody określania stanu zdrowia”.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: