Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXXII, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 10: „Kwestie społeczne w pedagogice specjalnej”

Pod redakcją: Teresa Sołtysiak

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2011

Format: B5

Stron: 155

Cena: 12,00 zł | Zamów

Kolejny tom Zeszytów z dziedziny nauki pedagogiczne poświęcony jest kwestiom społecznym w pedagogice specjalnej. Celem opublikowanego tomu jest podkreślenie, że w centrum programów badawczych pedagogiki specjalnej jest człowiek potrzebujący wsparcia i pomocy w przekraczaniu różnorakich barier blokujących jego wzrastanie i uczestnictwo w życiu wspólnoty społecznej. Troska o pełny rozwój jego człowieczeństwa stanowi treść wszelkich poszukiwań teoretycznych, metodologicznych oraz rozwiązań terapeutycznych, rehabilitacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych tej subdyscypliny pedagogicznej. Wymagania, jakie stawia pedagogika specjalna, wynikają z różnorodności i złożoności problemów, które dotyczą osób z różnorodnymi dysfunkcjami organizmu.

Tom rozpoczyna artykuł ks. M. Włosińskiego „Edukacja filozoficzna dla rozwoju człowieka”. Harmonizuje on z treścią kolejnych opracowań i stanowi niejako dla nich fundament. Autorzy kolejnych opracowań zauważają: zagrożenia, proces kształcenia i wychowania. Istotne są osobowe i społeczne wyznaczniki współczesnego wychowania, co zostało zauważone w opracowaniach poszczególnych autorów:

„Licealiści o otyłości” (T. Sołtysiak, K. Dembska); „Świetlice środowiskowe dla młodzieży zagrożonej na Kujawach i ziemi dobrzyńskiej” (I. Pyrzyk); „Identyfikacja ucznia ze szkołą jako kryterium idei podmiotowości” (R. Brzezińska); „Toksyczność współczesnej szkoły — w poszukiwaniu sposobów przeciwdziałania agresji, przemocy i mobbingu rówieśniczego” (J.B. Borowiak); „Przedwczesna inicjacja seksualna jedną z przyczyn zawierania małżeństw młodocianych” (U. Kempińska); „System opieki nad sierotami społecznymi w Polsce wyzwaniem XXI wieku” (D. Czerwonka).

 Tom zamyka materiał przygotowany przez B. Ziółkowską „Bibliografia zawartości publikacji Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku (2010)”, będący kontynuacją bibliografii od roku 1997.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: