Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXVIII, seria F: Nauki o Zdrowiu, z. 1: „Pielęgniarstwo wobec współczesnych wyzwań zdrowia publicznego”

Pod redakcją: Dorota Kochman, Wanda Stefańska

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2009

Format: B5

Stron: 152

Cena: 5,25 zł | Zamów

Pierwszy tom „Zeszytów Naukowych WSHE” z serii Nauki o Zdrowiu został przygotowany przez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych kierunków pielęgniarstwo i pedagogika.
Prezentowane artykuły dotyczą zadań pielęgniarek lub zespołów pielęgniarskich sprawujących opiekę nad chorymi w różnych stadiach chorób, jednak istotną część stanowią te prace, które dotyczą zapobiegania różnym problemom medycznym wymagających w późniejszym okresie leczenia stacjonarnego.
Grupa 11 prac naukowych jest wielowątkowym zbiorem o wartości naukowej i dydaktycznej. Problematyka dotyczy zagadnień, takich jak: oczekiwania wobec pielęgniarek, edukacja zdrowotna pacjentów, problemy dzieci i młodzieży związane np. z otyłością, astmą, chorobami nowotworowymi, z zażywaniem i uzależnieniem od środków psychoaktywnych; kolejno autorzy poruszają problemy chorych na cukrzycę, chorobę żylaków kończyn dolnych u dorosłych.
Przedstawiono także sprawy osób „pomyślnie” starzejących się czy też rozważania etyczno-filozoficzne o wychowaniu z nauczania papieża Jana Pawła II.
Całość tomu stanowi duży zasób wiedzy będącej podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć z dodaniem wyników własnych badań (w przeprowadzeniu niektórych badań czynnie uczestniczyli studenci kierunku pielęgniarstwo) nad wymienionym poniżej tematami:
„Społeczne oczekiwania wobec pielęgniarki” (W. Stefańska, K. Grabska); „Edukacja zdrowotna pacjenta w przebiegu cukrzycy” (B. Haor, K. Kurowska, M. Frank); „Zadania pielęgniarki szkolnej w opiece nad otyłym uczniem” (D. Kochman); „Uzależnienia od środków psychoaktywnych wśród młodzieży” (D. Kochman, W. Stefańska); „Zdrowotne konsekwencje i czynniki sprzyjające otyłości wieku rozwojowego — badania własne” (D. Kochman, H. Karaś); „Zarys biomedycznych, psychologicznych i społecznych problemów dzieci chorych onkologicznie” (M. Posłuszna-Owcarz); „Dziecko z astmą w szkole” (M. Paczkowska); „Żylaki kończyn dolnych chorobą społeczną współczesnego społeczeństwa” (L. Rezmerska, M. Głowacka, J. Siwek); „Rola Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w aspekcie wsparcia chorych na cukrzycę i ich rodzin” (L. Rezmerska, D. Rość); „Pomyślne starzenie w działaniach słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku” (B. Haor, I. Motylewska, M. Głowacka); „Etyczne inspiracje wychowawcze w nauczaniu Jana Pawła II” (ks. M. Włosiński).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: