Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXV, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 7: „Wpływ różnych nurtów myślenia na stan współczesnej wiedzy pedagogicznej”

Pod redakcją: ks. Marian Włosiński

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2008

Format: B5

Stron: 157

Cena: 5,25 zł | Zamów

Współczesny nauczyciel to osoba nie tyle przekazująca wiedzę, co organizująca procesy kształcenia i wychowania, przy jednoczesnym dostosowywaniu się do standardów edukacyjnych oraz do najbliższego środowiska, w których występują uczestnicy tych procesów w rolach podmiotowych. Zadaniem nauczycieli jest też uczyć swoich wychowanków dostosowywania się do wciąż zmieniającego się świata bez zatracania humanitarnych wartości i ideałów, a przede wszystkim własnej godności, w pełnieniu odpowiedzialnych ról w rodzinie i w społeczeństwie.
Pedagogika jako teoretyczna podstawa edukacji, upowszechnia wartości, normy i wzorce wychowawcze, jednocześnie przygotowując ludzi do samodzielnego podejmowania ról społecznych i samodzielnego przezwyciężania problemów. Im większa jest złożoność struktur i procesów społecznych, kulturowych, gospodarczych itd., w obrębie których żyje jednostka, im większa ich dynamika, tym trudniej jednostce unikać zagrożeń i wykorzystywać szansę. Tym większa jest też potrzeba pedagogicznej refleksji i podpartej pedagogiczną refleksją — edukacji. Posługa pedagogiczna jest szczególną działalnością, której efekty są uzależnione od etyki zawodowej nauczyciela. To nauczycielowi dane jest być współtwórcą człowieka. Odpowiedzialność nauczyciela ma w zasadzie wymiar moralny, dlatego tematyka niniejszego tomu obejmuje wpływ różnych nurtów myślenia na stan współczesnej wiedzy pedagogicznej”. Artykuły wchodzą w skład kolejnych rozdziałów:
I.„System wartości wiedzy pedagogicznej”:
Pedagogika w konstelacji religijnej (Z. Wiatrowski), Pedagogiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II (M. Włosiński), Wyznaczniki rozwoju wiedzy pedagogicznej w Polsce (S. Kunikowski), Wpływ filozofii personalistycznej na współczesną pedagogikę opiekuńczą (I. Pyrzyk), Różnice w podejściu do celów wychowania w skautingu i harcerstwie na początku XX wieku (K. Marszałek).
II. „W obliczu edukacji jutra”:
Wychowanie przez pracę a etos pracy w społeczeństwie wiedzy (A. Aftański), Przygotowanie społeczeństw do zrównoważonego rozwoju wyzwaniem pedagogiki XXI wieku (L. Tkaczyk), Kilka refleksji na temat etosu pracy i zawodu nauczyciela i wychowawczy (M. Kowalczyk-Przybytek), Konstruowanie narzędzi do badania i analizy postaw obywatelskich we współczesnej perspektywie pedagogicznej (K. Kaszlińska), Warunki i poziom funkcjonowania niepublicznych szkół katolickich i świeckich w Polsce (R. Brzezińska), Sport a pedagogika. Charakterystyka sportu jako czynnika w procesie wychowawczym (M. Kochanowski).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: