Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXIV, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 6: „Nowe tendencje w pedagogice”

Pod redakcją: Bronisław Siemieniecki

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2007

Format: B5

Stron: 147

Cena: 5,25 zł | Zamów

Współczesny świat charakteryzuje się wysoką dynamiką zmian zachodzących w różnych sferach życia społecznego, na które w sposób istotny wpływają odkrycia wielu dziedzin nauki, w tym przede wszystkim w zakresie biologii molekularnej i kognitywistyki. Nie bez znaczenia jest też ciągle rosnąca rola nowoczesnych technologii w komunikacji międzyludzkiej. Dokonujący się tu postęp wzbudza zachwyt, ale i rodzi głęboki niepokój środowiska pedagogów, co wynika ze stopniowego rozkładu istniejącego porządku edukacyjnego. Efektem tego stanu rzeczy jest odczucie potrzeby zmian, co zmusza do poszukiwania nowych rozwiązań edukacyjnych zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Pedagogika stając wobec trudnych problemów globalizacji niosących znaczne przeobrażenia kulturowe, jest z jednej strony na etapie rozszerzania obszarów swoich zainteresowań badawczych, z drugiej coraz częściej podejmuje wątki kognitywistyczne. Obraz tych zmian znajduje swoje odzwierciedlenie w tekstach niniejszego Zeszytu Naukowego WSHE. Autorzy prezentują szerokie spektrum problemów tkwiących w głównych nurtach przemian we współczesnej pedagogice”. [ze Wstępu B. Siemienieckiego].
Artykuły:
R. Schulz „Rozwój człowieka jako kategoria historyczno-kulturowa”, B. Siemieniecki „Konstruktywistyczno-kognitywistyczna teoria edukacji a nowe technologie”, W. Dawidek „Determinizm medialny jako czynnik przyspieszający zmiany społeczne”, B. Krajewska „Przedmiot i metodologia pedagogiki mediów. Zarys problematyki”, I. Górska „Świadomość i samoświadomość jako wartości konstytuujące człowieka — rozwój filozoficznej i psychologicznej refleksji o naturze świadomości”, T. Borowiak „’Wewnętrzne oczy’, czyli wokół zjawisk wyobraźni i twórczego myślenia”, J. Borowiak „Synektyka i techniki twórczego myślenia jako wyzwanie dla współczesnej szkoły”, I. Pyrzyk „System opiekuńczo-wychowawczy w teorii i praktyce pedagogicznej”, Ł.A. Minajewa , W. Sperański, L. Marszałek „Niepełnosprawność kobiet w kontekście teorii zadań rozwojowych Roberta Havighursta”, B. Moraczewska „Cornelia de Lange Syndrom (CdLS)”.
W tomie zamieszczono ponadto materiał przygotowany przez pracowników Biblioteki Głównej WSHE R. Sadowskiego i U. Sobczak „Zjawisko library anxiety (strach przed biblioteką) wśród studentów II i III roku Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku — raport z badania ankietowego przeprowadzonego w styczniu 2006 roku”.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: