Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXII, seria D: Nauki Administracyjno-Prawne, z. 5

Pod redakcją: Krystyna Kamińska

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2006

Format: B5

Stron: 171

Nakład wyczerpany

Prezentowane w tomie prace są odzwierciedleniem wielokierunkowości badań naukowych prowadzonych przez pracowników Wydziału Administracji. Poruszana w nich tematyka związana jest z szeroko pojętym wymiarem sprawiedliwości: Z. Bukowski „Krajowe odrębne sądownictwo w zakresie ochrony środowiska na wybranych przykładach”; A. Strzelecki „Bankowy tytuł egzekucyjny w dochodzeniu wierzytelności kredytowych w postępowaniu sądowym przez banki”; J. Karaźniewicz „Przestępczość gospodarcza i jej zwalczanie na tle przemian ustrojowych w Polsce”; R. Krajewski „Rzecznik Praw Dziecka w systemie organów ochrony prawnej”; J. Kamiński „Zasady organizacji i funkcjonowania adwokatury polskiej od XVIII do połowy XIX wieku”; B. Sprengel „Wybrane problemy udziału Policji Państwowej w postępowaniu karnym”. Druga grupa artykułów omawia problematykę działania samorządu terytorialnego i struktur administracyjnych: M. Milczarek-Grzanka „Samorząd terytorialny w Polsce i Europie — analiza porównawcza”; B. Rakoczy „Problematyka organów administracji publicznej w zakresie nieruchomości”; J. Gręźlikowski „Kościół w Polsce i diecezja włocławska po reformie struktur administracyjnych”; Z. Murawski „Praworządność w PRL. Niektóre praktyki Inspektoratu Kontrolno-Rewizyjnego (IKR). Relacje świadków”.
W końcowej części tomu zamieszczone zostało sprawozdanie z konferencji pt. „Aktualne problemy rozwoju gospodarczego gmin i powiatów”, która odbyła się 18 maja 2006 r. w Górznie, z licznym udziałem przedstawicieli samorządów.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: