Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XXI, seria A: Nauki Humanistyczne i Społeczne, z. 5

Pod redakcją: Ryszard Sudziński

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2006

Format: B5

Stron: 221

Nakład wyczerpany

Przygotowany do druku przez Wydział Humanistyczny WSHE we Włocławku kolejny tom Zeszytów Naukowych ma charakter interdyscyplinarny. Prezentowane są w nim artykuły zarówno historyków jak i polonistów, a wszystkie one obracają się w szerokim kręgu nauk humanistycznych i społecznych. Ich autorami są głównie badacze młodego pokolenia.
W części historycznej zawarto następujące artykuły: P. Bokota „Pieczęcie i herby miast Kujaw brzeskich i ziemi dobrzyńskiej w średniowieczu – część 1: legenda pieczęci”; A. Zielińska-Nowicka „Pochodzenie terytorialne imigrantów przybywających do Torunia w pierwszej połowie XIX wieku”; A. Baronowska „Wybrane problemy z dziejów Gimnazjum i Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku w XX wieku”; W. Marciniak „Stalinizacja włocławskiej oświaty”; A.R. Wankiewicz „Obchody 1 Maja i 22 Lipca w latach 1945–1956 w województwie pomorskim (bydgoskim)”; J. Dębiński „Szkice do dziejów Aleksandrowa Kujawskiego”.
W części filologicznej tomu: D. Kowalewska „Filozof w magicznym świecie. Wokół Diabła w swojej postaci Jana Bohomolca”; J. Wolańska „Tragizm zmierzchu sarmackiego świata w wybranych dramatach Juliusza Słowackiego (Złota Czaszka, Samuel Zborowski)”; M. Lisecka „Sylwetka artysty w poezji Jacka Karczmarskiego”; N.T. Yuce „Prorok miłości Maulana”; S.K. Arslantekin „O wołaniu o życie i śmierć”.
Publikację kończy dział: omówienia i recenzje, w którym scharakteryzowano niektóre publikacje, stanowiące pokłosie zorganizowanych przez Wydział Humanistyczny WSHE konferencji naukowych i seminariów młodzieżowych.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: