Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XX, seria D: Nauki Administracyjno-Prawne, z. 4: „Na styku różnych systemów prawnych”

Pod redakcją: Adam Strzelecki

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2005

Format: B5

Stron: 181

Nakład wyczerpany

Prezentowany tom noszący tytuł „Na styku różnych systemów prawnych” zawiera artykuły zamieszczone w dwóch częściach oraz recenzje i komunikat.
W części pierwszej zatytułowanej „Prawo kanoniczne i europejskie a prawo polskie” znalazły się dwa artykuły ks. J. Gręźlikowskiego „Prawa małżeństwa i rodziny w społeczeństwie demokratycznym”, „Skutki kanoniczne pozostawania katolika w związku niesakramentalnym i możliwość orzeczenia nieważności małżeństwa” oraz artykuły B. Rakoczego „Problematyka praw autorskich zakonnika Kościoła łacińskiego w prawie kanonicznym i polskim prawie cywilnym”, P. Słupińskiego „Obowiązywanie prawa wspólnotowego w krajowym porządku prawnym”.
W części drugiej „Varia”: R. Krajewski „Dzieciobójstwo w polskim prawie karnym”, A. Strzelecki „Ewolucja polskiego systemu bankowego w gospodarce rynkowej”, Z. Bukowski „Podstawy prawne monitorowania i sprawozdawczości planów gospodarki odpadami na poziomie regionalnym i lokalnym”, B. Sprengel „Psy w służbie śledczej i prewencyjnej w Policji Państwowej”.
Dalej zamieszczono recenzje pięciu publikacji przygotowane przez J. Gręźlikowskiego, R. Krajewskiego, B. Sprengla. Tom zamyka komunikat z konferencji zorganizowanej przez Wydział Administracji WSHE we Włocławku w grudniu 2004 r. poświęconej szeroko rozumianym kwestiom statusu i roli urzędnika w administracji publicznej.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: