Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XVIII, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 5: „Wartości w dobie integracji i globalizacji”

Pod redakcją: Kazimierz Ciżkowicz, Urszula Kempińska

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2005

Format: B5

Stron: 219

Nakład wyczerpany

Wszystkie materiały zostały przygotowane przez pracowników Wydziału Pedagogicznego WSHE. Tom noszący tytuł „Wartości w dobie integracji i globalizacji” zawiera 19 artykułów poświęconych problematyce wartości w globalizującej się rzeczywistości początku XXI wieku i okresie integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej, został podzielony na trzy części: Aksjologiczne aspekty społeczne skutków transformacji, integracji i globalizacji; Wychowanie do wyboru wartości w dobie globalizmu i integracji; Z pogranicza pedagogiki i innych nauk wobec problematyki wartości.
Artykuły: Praca współczesnego człowieka w kontekście aksjologicznym i edukacyjnym oraz w sytuacji wielokierunkowej globalizacji (Zygmunt Wiatrowski), Niektóre aspekty wartości pracy w percepcji osób pracujących i bezrobotnych (Bassam Aouil), Wpływ wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej na wartości młodych ludzi (Wojciech Gulin), Mali żebracy oraz ich cechy i właściwości najbardziej cenione (Teresa Sołtysiak), Hospicjum w świadomości społecznej (Irena Kropińska), Bezrobocie jako zjawisko dezorganizujące życie społeczne i rodzinne (Zygmunt Markocki), Małżeństwo — i co dalej…? (Urszula Kempińska), Wartościowanie gimnazjalistów w kontekście wyboru dalszej drogi edukacyjnej (Iwona Mandrzejewska-Smól), Aksjologiczne aspekty funkcjonowania nauczycieli w zawodzie — wybrane poglądy (Ryszard Parzęcki), Pedagogika humanistyczna szansą dla wychowania ku wartościom w dobie globalizmu i integracji (Andrzej Mielczarek), Słów kilka o roli wartości w wychowaniu (Tomasz Borowiak), Patriotyzm w procesie globalizacji (Edward Jeziorowski), „Fair play” jako współczesna wartość w procesie wychowania (Eugeniusz Suwiński), Edukacyjno-wychowawcze wartości oddziaływania telewizji (Beata Krajewska), Edukacyjne idee Alberta Einsteina w dobie integracji i globalizmu (Stanisław Butryn), Przemoc w Internecie — zagrożenie rzeczywiste czy wydumane? (Bronisław Siemieniecki), Sens diagnozy preferencji wartości w syndromie przestępstwa (Eugeniusz Bielicki), Świadomość i samoświadomość jako wartości konstytuujące człowieka — rozwój filozoficznej i psychologicznej refleksji o naturze świadomości (Iwona Górska), Wartość pracy dla celów resocjalizacyjnych wśród katalogu kar (Roman Bielicki).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: