Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XIX, seria B: Nauki Ekonomiczne, z. 3: „Gospodarka regionu na Jednolitym Rynku Europejskim. Wybrane zagadnienia”

Pod redakcją: Marek Stefański

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2005

Format: B5

Stron: 155

Nakład wyczerpany

Głównym celem prezentowanych w tomie opracowań jest określenie pozycji gospodarki regionu — wybranych sektorów — na Jednolitym Rynku Europejskim. Publikacja jest przyczynkiem do szerszych studiów w zakresie adaptacji gospodarki regionu do unijnego rynku.
Tom zawiera dziesięć artykułów: Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych (Paweł Churski), Miejsce regionu w zjednoczonej Europie (Anna Jolanta Strzelecka), Przemiany strukturalne w gospodarce województwa kujawsko-pomorskiego (Czesław Sobków), Podmioty gospodarcze w województwie kujawsko-pomorskim w latach 1999–2004 (Edward Dolny), Pracujący w województwie kujawsko-pomorskim — dynamika i struktura (Edward Dolny), Zapotrzebowanie małych i średnich przedsiębiorstw na szkolenia (na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego) (Hanna Dolna, Edward Dolny), Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej (SPZOZ) regionu kujawsko-pomorskiego na rynku zamówień publicznych (Hanna Lewandowska), Kujawsko-pomorski rynek farmaceutyczny na tle krajowego rynku farmaceutycznego (Joanna Sokołowska), Formy wspierania przedsiębiorczości przez samorząd lokalny w świetle badań ankietowych (Marek Stefański), Wykorzystanie funduszy pomocowych Unii Europejskiej w województwie kujawsko-pomorskim (Michał Pietraszewski).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: