Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XIV, seria D: Nauki Administracyjno-Prawne, z. 3

Pod redakcją: Adam Strzelecki

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2004

Format: B5

Stron: 243

Nakład wyczerpany

Tom składa się z dwóch części, z których pierwsza jest rezultatem prowadzonych badań nad uwarunkowaniami rozwoju powiatowego samorządu terytorialnego oraz materiałów zaprezentowanych na konferencji naukowej poświęconej funkcjonowaniu powiatu. Są to artykuły: Dyskusja nad modelem samorządu powiatowego w okresie międzywojennym (B. Sprengel), Administracja terenowa powiatowa w Europie — ustrój i zadania (Z. Bukowski), Pozycja skarbnika powiatu w świetle wybranych ustaw. Uwagi i refleksje (Z. Murawski), Problem samodzielności finansowej powiatu a możliwości podziału źródeł dochodów pomiędzy budżetem państwa a budżetami samorządu terytorialnego (A. Strzelecki), Wybrane problemy kierowania oświatą w powiecie Aleksandrów Kujawski (A. Cieśla), Zarządzanie rozwojem i jego społeczne uwarunkowania (A. Potoczek).
W części drugiej zeszytu prezentowany jest zbiór artykułów, których tematyka dotyczy różnych dziedzin prawa i administracji: Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele (ks. J. Gręźlikowski), Polski system postępowania z nieletnimi (V. Konarska-Wrzosek), Prawna problematyka samobójstwa (R. Krajewski), Ewolucja przepisów prawa kanonicznego dotyczących kremacji zwłok (ks. J. Gręźlikowski), Podstawowe uwarunkowania prawne ryzyka kredytowego w systemie bankowym w Polsce (A. Strzelecki).
Tom zamyka materiał źródłowy dotyczący zarządzania komisarycznego powiatem, przygotowany przez M. Stefańskiego.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: