Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XII, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 4

Pod redakcją: Zbigniew Węgierski

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2003

Format: B5

Stron: 212

Nakład wyczerpany

Dwunasty tom „Zeszytów Naukowych WSHE” jest czwartym poświęconym naukom pedagogicznym powstałym tym razem pod redakcją naukową prof. dr. hab. Zbigniewa Węgierskiego. Zgromadzone materiały zostały przygotowane głównie przez pracowników naukowych WSHE.
Głównym celem tomu jest zaprezentowanie aktualnej problematyki z dziedziny pedagogiki społecznej i opiekuńczo-wychowawczej. Na zawartość tomu składa się czternaście opracowań oraz nowy, stały dział Zeszytów pn. „Recenzje i omówienia” dotyczący publikacji wydanych w WSHE. W niniejszym tomie zostały omówione cztery książki z zakresu pedagogiki: „Myśli i działania pedagogiczne” Z. Wiatrowskiego, „Plany edukacyjno-zawodowe młodzieży w stadium eksploracji. Zamierzenia. Wybory. Realia” R. Parzęckiego, „Dyskusja o nauczycielu” pod red. R. Parzęckiego, „Korczak — człowiek, badacz, pedagog i wychowawca” pod red. I.J. Pyrzyka.
Tom otwiera artykuł K. Denka „O lepszą jakość procesu kształcenia”, w którym autor zwraca uwagę na mankamenty aktualnego systemu edukacji w Polsce i konieczność jego reformowania. Kolejne artykuły: Kierunki przeobrażeń szkolnictwa wyższego w erze globalizacji (R. Pachociński), Praca socjalna jako przeobrażanie środowiska siłami społecznymi (A. Olubiński), Rodzina zastępcza jako forma opieki nad dziećmi osieroconymi (Z. Węgierski), Stosunki międzyludzkie w rodzinach zastępczych (J. Pełczyński), Prawne podstawy funkcjonowania rodzin zastępczych. Zarys problematyki (R. Krajewski), Funkcje opiekuńczo-wychowawcze charytatywnych organizacji pozarządowych (I. Pyrzyk), Małżeństwa młodocianych — perspektywa pedagogiczna (U. Kempińska), Bezrobocie jako główny czynnik marginalizacji — komunikat z badań (A. Mielczarek), Adaptacyjne wychowanie fizyczne jako czynnik adaptacji fizycznej i społecznej niepełnosprawnych (L. Iwaszczenko, R. Czudna), Wybrane aspekty edukacji zdrowotnej na Ukrainie (L. Iwaszczenko), Determinanty postaw żołnierzy zawodowych wobec prozdrowotnego stylu życia (B. Aouil, E. Kornafel), Kształcenie języka i umiejętności komunikacji interpersonalnej w teorii i praktyce pedagogicznej (R. Hrabia), Nowe konteksty wychowania w szkole zawodowej (A. Aftański).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: