Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. XI, seria D: Nauki Administracyjno-Prawne, z. 2

Pod redakcją: Janusz Borucki

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2003

Format: B5

Stron: 237

Nakład wyczerpany

Tom zawiera 13 artykułów, których tematyka dotyczy różnych dziedzin prawa i administracji. Kilka z nich porusza zagadnienia prawa konstytucyjnego, kilka następnych — to referaty, które zostały wygłoszone w grudniu 2001 r. na seminarium dotyczącym stanu i perspektyw funkcjonowania ustroju terytorialnego w Polsce. W pozostałych artykułach Autorzy zajęli się problematyką separacji, zmian polskiego ustawodawstwa w zakresie przerywania ciąży, prawa do własnego imienia.
Zawartość tomu: Przystąpienie do Unii Europejskiej a konstytucja Litwy (V. Vadapalas), Prekursorskie regulacje w zakresie finansów w konstytucjach polskich w II połowie XVIII i w XX wieku (Z. Murawski), Nowe prawo o ustroju sądów powszechnych. Zagadnienia konstytucyjnoprawne (J. Galster), Separacja nową instytucją w prawie polskim (J. Gręźlikowski), Zmiany polskiego ustawodawstwa w zakresie dopuszczalności przerywania ciąży (R. Krajewski), Alternatywy wewnętrzne jako źródło inspiracji dla praktyków i teoretyków prawa (K. Papierowski), Stosunki kredytowe pomiędzy bankiem komercyjnym a podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą (A. Strzelecki), Prawo do własnego imienia (M. Milczarek), Zarządzanie rozwojem na poziomie lokalnym i regionalnym (D. Marcinowicz), Instrumenty administracji publicznej w zarządzaniu rozwojem (A. Potoczek), Analiza sytuacji finansowej jednostek podziału terytorialnego w Polsce (M. Poniatowicz), Ustrój terytorialny a integracja (J. Stępień), Integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską (J. Heller).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: