Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. VIII, seria C: Nauki Pedagogiczne, z. 2

Pod redakcją: przewodn. kol. red. Mirosław Krajewski

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2000

Format: B5

Stron: 317

Nakład wyczerpany

Na tom złożyło się 25 artykułów, podzielonych na trzy działy tematyczne: Szkoła i instytucje pozaszkolne: Odbudowa szkolnictwa podstawowego we Włocławku w latach 1945–1950 (B. Moraczewska), Współpraca rodziny i szkoły jako istotny element diagnozowania sytuacji wychowawczej ucznia (A. Kozubska), Szopka Betlejemska refleksją nad współczesną rodziną (B. Sobierajska), Przemoc w niektórych programach telewizji a wychowanie dzieci i młodzieży (B. Krajewska), Zmiany w zakresie funkcjonowania instytucjonalnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą, wynikające bezpośrednio i pośrednio z reformy administracyjnej kraju (P. Kucharski), Kapliczki Maryjne w krajobrazie wsi kujawskiej (B. Sobierajska), Nauczyciel i uczeń w procesie edukacji: Osobowość nauczyciela w świetle wybranych rozważań teoretycznych i badań empirycznych (R. Parzęcki), Nauczyciel wobec problemów reformowanej szkoły (I. Górska), Kazimierz Jeżewski — założyciel gniazd sierocych (B. Moraczewska), Prawda w rozumieniu fenomenologicznym jako podstawowa wartość procesu edukacji (I. Pyrzyk), Rozwój twórczej osobowości dzieci niepełnosprawnych w warunkach nauczania integracyjnego (B. Aouil), Zagrożenia wychowania czasu przemian — niektóre przyczyny i uwarunkowania (T. Biernat), Motywacja do uczenia się — model badawczy (B. Ciżkowicz), Złudzenia ewaluacji dydaktycznej (K. Ciżkowicz), Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży na przykładzie uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku. Komunikat z badań (B. Ziółkowski), Z pogranicza pedagogiki i innych nauk: Praca socjalna jako działalność kreatywna (A. Olubiński), Problem potrzeb w polityce społecznej (K. Piątek), Pomoc społeczna wobec bezrobocia w Polsce na przykładzie Włocławka w latach 1998–1999 (S. Kunikowski), Public relations w domu „Na skarpie” we Włocławku (A. Mielczarek), Utrudniony dostęp do osiągnięć kultury oraz form rekreacji i wypoczynku źródłem zachowań przestępczych nieletnich — doniesienie z badań (T. Sołtysiak), Rola promocji zdrowia w odniesieniu do aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób cywilizacyjnych (W. Nowakowski), Zachowania adaptacyjne osobowości narcystycznej (T. Kluz), Postawy wobec religii chrześcijańskiej dorastającego pokolenia — doniesienie z badań (T. Sołtysiak), Poglądy filozoficzne Idziego Radziszewskiego (Z. Pawlak), Dojrzałość do pełnienia ról małżeńskich i rodzicielskich u osób, które zawarły związek małżeński za zgodą sądu opiekuńczego (U. Kempińska). Poszczególne artykuły wzbogacone zostały o tzw. słowa kluczowe i tłumaczenie ich na język angielski.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: