Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. X, seria E: Ochrona Środowiska, z. 2: „Antropogeniczne przemiany dolin rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej”

Pod redakcją: przewodn. kol. red. Mirosław Krajewski

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2002

Format: B5

Stron: 184

Nakład wyczerpany

Kolejny tom „Zeszytów Naukowych” zawiera materiały z dziedziny ochrony środowiska. Nosi tytuł „Antropogeniczne przemiany dolin rzecznych pod wpływem zabudowy hydrotechnicznej” — Wpływ stopni wodnych na środowisko fluwialne — wybrane problemy (Z. Babiński), Niejednoznacznie ekologiczny wpływ zbiorników zaporowych na rzeki (R.S. Chalov), Wpływ stopnia wodnego „Włocławek” na jakość wody i na hydrobiologię Wisły (A. Giziński), Antropogeniczne czynniki zmian reżimu hydrologicznego dolnej Wisły na przykładzie stopnia wodnego
„Włocławek” (Z. Brenda), Zbiornik Włocławek jako basen sedymentacyjny Wisły (M. Banach), Wpływ antropogeniczny na systemy hydrologiczne (N.B. Barysznikow), Reżim hydrologiczny i deformacje koryta górnego Jeniseju w strefach wpływu zbiorników wodnych (N.N. Vinogradova, A.V. Czernov), Problem reżimu den rzecznych poniżej elektrowni wodnych (R. Frolov), Przekształcenia brzegów koryta Wołgi poniżej zbiornika rybińskiego (K.M. Berkovich), Transformacja koryta i równiny zalewowej rzeki Ob poniżej stopnia wodnego Nowosybirsk na podstawie długoterminowych obserwacji (S.N. Ruleva, L.V. Zlotina, K.M. Berkovich), Transformacja koryta i doliny Młynówki w wyniku powodzi spowodowanej katastrofą zapory (P. Gębica, P. Gierszewski, D. Brykała), Zastosowanie metod teledetekcyjnych w badaniach zmian koryta Wisły w okolicach Gąbinka (691 km) (R. Dorożyński), Budowa geologiczna równiny zalewowej i dna koryta Wisły w rejonie Torunia na podstawie przekrojów geologicznych (H. Grobelska), Wpływ człowieka na naturalny stan rzek na przykładzie Wisły i Renu (N. Wawruk).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: