Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe WSHE, t. IV, Nauki Prawne

Pod redakcją: przewodn. kol. red. Mirosław Krajewski

ISSN: 1507-7403

Włocławek 1999

Format: B5

Stron: 172

Nakład wyczerpany

Zeszyty Naukowe WSHE to seria wydawnicza Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, ukazująca się od 1997 r. Seria ta zawiera publikacje, które są wynikiem badań naukowców z różnych dyscyplin nauki.
W końcu 1999 r. ukazał się kolejny tom Zeszytów, noszący tytuł Nauki prawne. Tom ten liczy 174 strony i zawiera analizę teoretycznych i praktycznych problemów samorządu lokalnego, rys historyczny tzw. Kas Stefczyka, jak również analizuje problem eutanazji. Recenzentem tomu jest prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski. Wśród autorów poszczególnych artykułów znaleźli się teoretycy i praktycy zagadnień samorządu lokalnego. Właściwym wnioskiem recenzenta jest stwierdzenie, iż obowiązkiem specjalistów poszczególnych dyscyplin prawa jest badanie obowiązujących tekstów normatywnych i kształtującej się na ich bazie praktyki funkcjonowania instytucji prawnych, obowiązkiem zaś praktyków jest formułowanie opinii o kształcie i stopniu przydatności obowiązujących rozważań normatywnych.
Wśród prezentowanych 11 artykułów, można wyodrębnić w tym tomie: wątek historyczny (Kasy Stefczyka i Komunalne Kasy Oszczędności jako lokalne instytucje oszczędnościowo-kredytowe w II Rzeczypospolitej, Krystyna Kamińska), wątek prawno-konstytucyjny (Samorząd terytorialny w Konstytucji III Rzeczypospolitej, Marian Kallas, (Ustawa Samorządowa a europejskie standardy samorządności. Próba analizy komparatystycznej, Jan Galster), wątek administracyjno-prawny (Nadzór nad samorządem terytorialnym po reformie. Krótka charakterystyka, Piotr Rączka, Samorząd terytorialny: szanse i zagrożenia wynikające z reformy administracyjnej kraju, Marian Urbański, Znaczenie samorządu terytorialnego w wypełnianiu podstawowych funkcji na rzecz gminy i lokalnych przedsiębiorstw, Ryszard Chodynicki, Uwagi w kwestii ekonomicznych uwarunkowań reformy podziału terytoriano-administracyjnego Polski, Wojciech Kosiedowski), wątek prawno-finansowy (Finanse samorządu terytorialnego w II i III Rzeczypospolitej, Andrzej Borodo, Finanse samorządu terytorialnego gminy-miasta Włocławka, Grażyna Urbaniak, Maciej Czyżnielewski, Tomasz Paskal, Obligacje komunalne źródłem finansowania rozwoju samorządu terytorialnego, Adam Strzelecki). Tom kończy wątek prawny, traktujący o eutanazji (Eutanazja w świetle polskich regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem nowego kodeksu karnego, Radosław Krajewski).
Autorami poszczególnych artykułów są: prof. zw. dr hab. Marian Kallas, prof. dr hab. Jan Galster, dr Piotr Rączka, dr inż. Ryszard Chodynicki, Andrzej Borodo, Grażyna Urbaniak, Maciej Czyżnielewski, Tomasz Paskal, dr Marian Urbański, prof. dr hab. Wojciech Kosiedowski, dr Adam Strzelecki, prof. dr hab. Krystyna Kamińska, mgr Radosław Krajewski.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709