Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe KSW, t. XLV, „Wybrane zagadnienia problematyki zdrowia i choroby”

Pod redakcją: Marek Zieliński

ISSN: 2543-585X

Włocławek 2017

Format: B5

Stron: 201

Cena: 15,00 zł | Zamów

Czwarty zeszyt serii Nauki o Zdrowiu poświęcony jest wybranym zagadnieniom problematyki zdrowia i choroby w aspekcie holistycznym.Niniejszy zeszyt zawiera materiały, które przedstawiają wielodyscyplinarną, złożoną problematykę zdrowotną współczesnego człowieka obejmującą: zaburzenia więzi we wczesnym dzieciństwie i wskazanie możliwości ich kompensacji w warunkach rodziny adopcyjnej, zaburzenia masy ciała u dzieci i młodzieży oraz ich późniejsze konsekwencje zdrowotne, istotę leczenia zachowawczego skrzywień kręgosłupa u dzieci i młodzieży, leczenie zimnem w praktyce fizjoterapeuty, znaczenie edukacji zdrowotnej u osób z niepełnosprawnością, wpływ rehabilitacji kardiologicznej jako metody leczenia z wyboru chorych po ostrym zespole wieńcowym, podkreślenie kompleksowości terapii pacjenta po udarze mózgu, przedstawienie funkcjonowania osób w wieku podeszłym oraz wskazanie elementów modelu opieki nad chorym u kresu życia, analiza opinii i postawy ludzi młodych i starszych na temat transplantacji narządów oraz analiza wiedzy studentek pielęgniarstwa na temat profilaktyki raka szyjki macicy, ukazanie roli Internetu jako narzędzia, które coraz częściej wykorzystywane bywa w celach medycznych. Autorami opracowań są nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku a także ich współpracownicy.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: