Zeszyty Naukowe

Zeszyty Naukowe KSW, t. XLI, seria G: Nauki Techniczne, z. 1: „Nauki techniczne fundamentem rozwoju i ochrony cywilizacji”

Pod redakcją: Adam Rejmak

ISSN: 1507-7403

Włocławek 2015

Format: B5

Stron: 184

Cena: 15,00 zł | Zamów

W tym wydaniu Zeszytu Naukowego wielokrotnie można użyć określenia „pierwszy”. Tak — pierwszy Zeszyt Naukowy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku (KSW — następczyni Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku). Pierwszy Zeszyt Naukowy nowego Wydziału Nauk Technicznych KSW. Także pierwszy Zeszyt Naukowy obejmujący obszar nauk technicznych. Dydaktycy Wydziału Nauk Technicznych po raz pierwszy prezentują swoje przemyślenia, w jakże różnych dyscyplinach nauk technicznych.
Plany studiów na poszczególnych kierunkach Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku nakładają prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz badań naukowych w takich dyscyplinach nauk technicznych, jak: mechanika, geodezja, transport, budownictwo, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska itd. Poza naukami technicznymi wiele miejsca w planach studiów zajmują dyscypliny nauk ścisłych (fizyka, chemia) oraz społecznych, a nawet humanistycznych.
Po takim wprowadzeniu nie powinna zdziwić czytelnika pierwszego technicznego Zeszytu Naukowego KSW różnorodność prezentowanych artykułów, które dotyczą m.in.: doboru kompozytów polimerowych na elementy konstrukcyjne, wpływu przebiegu pojazdu na zawartość metali w oleju silnikowym, potencjalnych zasobów hydroenergetycznych województwa kujawsko-pomorskiego, wpływu temperatury na przemieszczenia pionowe wybranych obiektów, wyznaczania ugięcia i momentu gnącego belki metodą różnic skończonych, modelu siłownika hydraulicznego precyzyjnego działania, obowiązku stosowania Eurokodów w projektowaniu obiektów budowlanych w Polsce oraz badań deformacji ścian budynków. Innymi (nie mniej interesującymi) artykułami są te, które obejmują zagadnienia związane z: porowatymi łożyskami spiekanymi do pracy w podwyższonych temperaturach czy też wpływem warunków atmosferycznych i właściwości świateł na widoczność pojazdów.
Kierując się nieco patriotyzmem lokalnym — samodzielni pracownicy naukowi Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku, którzy są także dydaktykami Politechniki Gdańskiej — prezentują artykuły dotyczące: wpływu morskich obciążeń środowiskowych na stateczność palisady w Zatoce Gdańskiej, a także brzegu klifowego w Jastrzębiej Górze i wielokrotnych prób jego ochrony. W tym miejscu, aby uzasadnić jednak celowość druku ww. artykułów w tym Zeszycie, jak najbardziej należy podkreślić, że dar natury regionu kujawsko-dobrzyńskiego, jakim jest Wisła, niesie analogicznie — obok korzyści — wiele możliwych zagrożeń związanych z „wielką wodą”.
W ostatnich latach wielką popularnością cieszą się kierunki studiów i specjalności związane z szeroko rozumianą logistyką. Wychodząc temu naprzeciw, powołano w strukturach Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku — Instytut Logistyki i Techniki. Dyrektor tego Instytutu w niniejszym Zeszycie artykułem „Logistyk jutra pilnie poszukiwany”, przybliża genezę i definicję logistyki. Wskazuje, jak ważną rolę odgrywa ona we współczesnym świecie, a także głosi tezę, że logistyka może być warunkiem sukcesu w wielu przedsięwzięciach gospodarczych, handlowych czy militarnych.
„Podstawy metodologii badań inżynierskich — potrzebne czy nie?” — to tytuł artykułu, w którym autor z jednej strony pyta, z drugiej zaś prowokuje. Pytania szczegółowe, a także wyniki badań przeprowadzonych w tym obszarze na Wydziale Nauk Technicznych KSW mogą dostarczyć — i zdaniem autora powinny — ciekawych refleksji pracownikom dydaktycznym prowadzącym zajęcia, a także kierującym pracami dyplomowymi na studiach inżynierskich.
Zarówno recenzje prezentowanych artykułów, jak i ich wnikliwa analiza i ocena dokonane przez redaktora tego wydania, dają podstawę przypuszczać, że wielu czytelników pierwszego Zeszytu Naukowego pt. „Nauki techniczne fundamentem rozwoju i ochrony cywilizacji” Wydziału Nauk Technicznych KSW we Włocławku, dozna swoistej uczty intelektualnej — czego wszystkim życzę.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: