Wydawnictwa zwarte

Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej

Autor: Ireneusz Jan Pyrzyk

ISBN: 83-88500-89-9

Włocławek 2006

Format: B5

Stron: 227

Nakład wyczerpany

Przedmiotem i zarazem głównym problemem pracy jest zarys rozwoju i koncepcji polskiej pedagogiki opiekuńczej. Podjęcie powyższego problemu uzasadnia przede wszystkim: dyskusyjny charakter preliminariów i statusu teoretyczno-metodologicznego pedagogiki opiekuńczej; pozostawanie od wielu lat na poziomie pluralizmu koncepcyjnego; pokazanie pedagogiki opiekuńczej w trakcie procesu tworzenia i rozwoju teoretyczno-metodologicznego na przestrzeni lat; niepokojące spowolnienie w ostatnich latach, w refleksji naukowej nad rzeczywistością opiekuńczo-wychowawczą.
Rozdział pierwszy traktuje o genezie i etapach rozwoju pedagogiki opiekuńczej na gruncie polskim. Autor zwraca w nim uwagę na niekonwencjonalny rozwój tej subdyscypliny pedagogicznej oraz na złożony proces genezy uwarunkowany wieloma czynnikami.
Rozdział drugi prezentuje prekursorów pedagogiki opiekuńczej rozumianej szczególnie w aspekcie praktycznym. Często mówimy o nich jako o klasykach tej dziedziny pedagogiki (J.H. Pestalozzi, ks. B. Markiewicz, J. Korczak, J.C. Babicki, H. Radlińska). Realizowana przez nich działalność wychowawcza opierała się głównie na potrzebach dziecka, ich diagnozie i zaspokajaniu.
W rozdziale trzecim przedstawiono różnorodne koncepcje pedagogiki opiekuńczej na gruncie polskim. Zarówno koncepcje klasyczne, jak i alternatywne. Jest to niezwykle istotny problem w aspekcie rozwoju teorii i metod, które w jakimś sensie powinny z owych koncepcji wynikać. Rozdział ten pokazuje zasadnicze nurty i kierunki w rozwoju pedagogiki opiekuńczej.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: