Wydawnictwa zwarte

W pedagogicznej służbie narodów

Pod redakcją: ks. Mariana Włosińskiego

ISBN: 978-83-61609-04-9

Włocławek 2009

Format: B5

Stron: 288

Nakład wyczerpany

Publikację przygotowano w związku z przypadającą 16 października 2009 r. 31. rocznicą wyboru kardynała Karola Wojtyły na papieża. Stąd opublikowanie materiałów jest zamiarem przybliżenia Ojca Świętego Jana Pawła II w pedagogicznej służbie narodów. Autorzy opracowań (z Polski i Słowacji) zgodnie podkreślają, że aktualnie świat chce i zaczyna słyszeć oraz rozumieć to co przekazał Ojciec Święty Jan Paweł II w pedagogicznej służbie narodów. Pokolenia doświadczyły wpływu Jana Pawła II na losy narodów Europy i świata. Wielu swoją formację czerpie z jego dorobku i pouczeń. Jego postawa i myśli nadal współkształtują. Uczą etycznego bycia prawdziwym człowiekiem, chrześcijaninem, Europejczykiem, Polakiem; dostarczają wielu wskazówek i bodźców do działania.
Tematyka publikacji obejmuje wpływ różnych nurtów myślenia na stan współczesnej wiedzy pedagogicznej. Jan Paweł II podkreślał, że pedagogika chrześcijańska i wychowanie katolickie bazują na podstawowych czynnikach działania moralnego, jakimi są: wolność człowieka, przedmiot i intencja działania, pasje, sumienie, cnoty, uchybienia, społeczny charakter osoby ludzkiej, relacja pomiędzy prawem i łaską. Cała gama podstawowych wartości, które przypominał Jan Paweł II, znalazła się fundamentem rozważań w opracowaniach: Jozefa Biel’aka, Jozefa Jaraba, Antona Adama, Mariana Suraba, Stanislava Stolarika, Mariana Włosińskiego, Stefana Vragasa, Lubomira Stancka, Stefana Vojtka, Jana Kubosa.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: