Wydawnictwa zwarte

W blasku miłości

Pod redakcją: ks. Mariana Włosińskiego

ISBN: 978-83-61609-22-3

Włocławek 2012

Format: B5

Stron: 321

Nakład wyczerpany

Przygotowana monografia ma wymiar publikacji o zasięgu międzynarodowym, gdyż poszczególne artykuły są w językach: polskim, słowackim, włoskim, francuskim. Autorzy opracowań wiążą cenne wywody przy respektowaniu wymogów moralnych w szeroko pojętych horyzontach pedagogiki religii. Opracowania obejmują wpływ różnych nurtów myślenia na stan współczesnej wiedzy pedagogicznej. Istotna gama podstawowych wartości wychowawczych jest fundamentem rozważań w artykułach J. Bielaka, J. Jaraba, M. Suraba. Ścisłe więzy między rozumem i wiarą widać w opracowaniach teologiczno-filozoficznych L. Stancka, M. Włosińskiego.

Wychowanie religijne należało na przestrzeni wieków do podstawowych elementów wychowania w ogóle. Ma ono właściwe sobie miejsce we wszystkich kulturach świata i, co więcej, związane jest z ich rozwojem i tożsamością człowieka oraz jego uwarunkowaniami społecznymi, etapami historii. O tym piszą w swoich opracowaniach S. Kunikowski, W. Gulin, I. Pyrzyk. Kolejni autorzy przybliżają istotę nauki teologiczno-filozoficznej (J. Grzywaczewski, J. Wolinski). Natomiast opracowania autorów: L. Mirri, M.M. Rossi ukazują nauczanie i wielkie więzy ze słowiańskim papieżem Janem Pawłem II. Pozostali autorzy (I. Toto, E. Fertalova, Z. Markocki, M. Olejniczak, J. Pekról) ukazują pedagogiczny i dydaktyczny charakter działalności Kościoła, ściśle łącząc go z procesem odnowy.

Publikacja zawiera także osiem recenzji publikacji.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: