Wykłady otwarte

Świat wartości

Autor: ks. Marian Włosiński

ISBN: 978-83-61609-03-2

Włocławek 2009

Format: B5

Stron: 174

Nakład wyczerpany

Ks. prof. dr hab. Marian Włosiński, znany w środowisku oświatowym humanista. etyk, pedagog opublikował w wydawnictwie uczelnianym zbiór dziesięciu wykładów otwartych, które wygłosił w WSHE w okresie od listopada 2007 r. do kwietnia 2009 r. Tytuł publikacji brzmi „Świat wartości”, bowiem wartościom poświęcony był każdy z wykładów.
Papież Jan Paweł II zachęcał podczas spotkania z przedstawicielami świata nauki i kultury w Rydze w 1993 r. do dawania świadectwa, aby przede wszystkim wychowywać człowieka do najwyższych wartości.
Zależnie od dyscypliny naukowej wartości ukazywane są z różnej perspektywy i odmiennie próbuje się je definiować. Rozeznanie w wielości ujęć nabiera istotnego znaczenia ze względu na nadrzędny cel wychowania — wychowanie do wyboru wartości, wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu własnej i właściwej hierarchii wartości, jako drogi prowadzącej do integralnego rozwoju, do pełni człowieczeństwa. Dla Jana Pawła II nadrzędną wartością był człowiek w jego społeczeństwie. To właśnie człowiek posiada swą godność, która jest wartością najwyższą. Jan Paweł II podkreślał także fakt, iż „wartości są podstawą, która nie tylko decyduje o życiu, ale także określa linie postępowania i strategie, które budują życie w społeczeństwie. Nie można oddzielać od siebie wartości osobistych i wartości społecznych”.
Przypomnieć należy znamienny apel, który papież skierował do młodzieży w słowach: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”. Wymaganie od siebie jest właśnie samowychowaniem i wyborem wartości, takich jak: prawda, sprawiedliwość, wolność, które pomagają człowiekowi bardziej „być”.
Przygotowana publikacja zawierająca zbiór wykładów otwartych przybliża istotę nauki z zakresu etyki wychowawczej oraz obecnie przeżywanych problemów. Etyka wychowawcza wzywa, by iść drogą trwałych wartości. Taką prawdę przypominają i ukazują materiały niniejszego opracowania:
Odkrycia w Qumran i wpływ Biblii na człowieka; Kształcenie i wychowanie człowieka w ujęciu Jana Pawła II; Etyczne wartości życia w prawdzie w przesłaniu Jana Pawła II; Pedagogiczne odkrywanie prawdy w ujęciu Jana Pawła II, Godność człowieka i narodu u podstaw współczesnego patriotyzmu polskiego; Etos współczesnej historii Polski w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II; Europejski etyczny wymiar Jasnej Góry; Satanizm we współczesnym świecie; Zjawisko agresji etycznym problemem; Kultura bez narkotyków.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: