Wydawnictwa zwarte

Spektrum pedagogiki religii

Pod redakcją: ks. Mariana Włosińskiego

ISBN: 978-83-61609-37-7

Włocławek 2014

Format: B5

Stron: 295

Nakład wyczerpany

Pedagogika religii jako nauka podejmuje włączenie do refleksji katechetycznej dorobku pedagogiki, a zwłaszcza koncepcji uczenia się i nauczania, psychospołecznych i rozwojowych uwarunkowań katechizacji, jak też współczesnych metod nauczania religii. Jest to nauka opierająca się zarówno na dorobku teologii jak również pedagogiki, podejmująca zagadnienia praktyki i teorii szeroko pojętych procesów edukacji i socjalizacji religijnej. Współcześnie pedagogika religii, obok socjologii i psychologii, pomaga właściwie zrozumieć i interpretować religię zmieniającą swoje formy i miejsce w społeczeństwie. Odmienność przedmiotu pedagogiki religii dotyczy zakresu i głębi całego procesu, jako że wyraźnie dostrzega, iż kształcenie i wychowanie religijne realizują Kościół, rodzina i inne podmioty zajmujące się wychowaniem. W kształtowaniu osobowości wychowanie religijne spełnia funkcję utrwalania uznanego przez jednostkę systemu wartości. Funkcja ta ujawnia się w dostarczaniu przez religię nierelatywnych podstaw dla wartości, zwłaszcza dla wartości moralnych. Ustala ona także hierarchię tych wartości. Pedagogika religii jest więc nauką zorientowaną praktycznie i ma charakter interdyscyplinarny. Nauczanie i wychowanie religijne jest oparte na wynikach takich nauk, jak: psychologia, socjologia, pedagogika, studia kulturologiczne. Pedagogika religii jest teorią procesu religijnego nauczania i wychowania, zorientowaną na praktykę życia. Religia może i powinna odegrać rolę krytyczną i inspirującą.

Autorzy (z Polski, Słowacji, Ukrainy, Włoch) kilkunastu opracowań niniejszej publikacji zasygnalizowali szerokie spektrum pedagogiki religii; podjęli szerokie spektrum zagadnień mieszczących się w obszarze pedagogiki religii. Podstawowe obszary badawcze to: religijny wymiar rozwoju człowieka, potencjał edukacyjny religii, filozoficzne i teologiczne podstawy edukacji religijnej oraz edukacja religijna a humanizacja życia społecznego.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: