Wydawnictwa zwarte

Proces inwestycyjny realizowany przez fundusze private equity

Autor: Michał Pietraszewski

ISBN: 978-83-88500-93-0

Włocławek 2007

Format: B5

Stron: 212

Cena: 5,25 | Zamów

W prezentowanej publikacji poddano analizie jeden z segmentów rynku finansowego, jakim jest rynek funduszy private equity. Fundusze private equity dostarczają finansowania innowacyjnym przedsiębiorstwom o ponadprzeciętnym potencjale wzrostu, głównie w postaci kapitału własnego oraz doradztwa zawiązanego z szeroko pojętym zarządzaniem. Podstawowym celem pracy jest analiza istoty procesu inwestycyjnego realizowanego przez fundusz private equity, jako alternatywnego w stosunku do tradycyjnych źródeł finansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw innowacyjnych.
Książka ma charakter studium teoretyczno-empirycznego. Składa się z wprowadzenia, czterech rozdziałów, zakończenia i obszernej bibliografii.
Rozdział pierwszy zawiera krótką historię powstania instytucji private equity, jej charakterystykę, definicje, obszar działania oraz wady i zalety finansowania inwestycji za pomocą private equity. Zwrócono także uwagę na budowę samych funduszy pod względem organizacyjnym oraz własnościowym i wynikającą z tego powodu strategię działania instytucji private equity, ich możliwości rozwoju oraz preferencje inwestycyjne.
Drugi rozdział pracy przedstawia rozwój polskiego rynku private equity od momentu jego powstania, tj. roku 1990 do stanu obecnego. Przedstawiono podstawowe cechy charakteryzujące działalność funduszy w polskich realiach gospodarczych, a także ich preferencje inwestycyjne.
Przedmiotem analizy w rozdziale trzecim jest proces inwestowania kapitału przez fundusze private equity. Scharakteryzowanych zostało kilkanaście zasadniczych etapów tego procesu, poczynając od oceny zgłaszanych do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych, aż po zakończenie inwestycji i rozwiązanie funduszu.
W czwartym rozdziale zaprezentowano metodę badań oraz zidentyfikowano czynniki wpływające na podejmowanie decyzji inwestycyjnych przez fundusze private equity działające na polskim rynku. Następnie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań.
W zakończeniu Autor podkreślił m.in. zalety private equity dla wspierania innowacyjności gospodarki, znaczenie czynnika publicznego dla rozwoju tego segmentu rynku oraz zidentyfikował kryteria podejmowania decyzji inwestycyjnych funduszy działających na polskim rynku.

 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: