Wydawnictwa zwarte

Policja Państwowa a przestępczość w powiecie włocławskim w latach 1919–1939

Autor: Bolesław Sprengel

ISBN: 83-88500-90-2

Włocławek 2006

Format: B5

Stron: 316

Nakład wyczerpany

Praca jest monografią historyczną mającą konstrukcję chronologiczno-problemową. Przedstawia i uzupełnia, pomijaną dotychczas w badaniach nad historią miasta i powiatu włocławskiego, przeszłość miejscowych służb policyjnych oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Autor, zachowując obiektywizm badacza, stosując zasady heurystyki w analizie wszystkich źródeł, starał się przedstawić stan bezpieczeństwa i porządku w okresie międzywojennym. Korzystał z materiałów archiwalnych, prasy włocławskiej i ogólnopolskiej, pomocne także były określone prace naukowe i opracowania.
Prezentując udział policji w zwalczaniu przestępczości, zastosował klasyczny podział przyjęty w kryminologii, przyjmując jako podstawę poszczególne rodzaje czynów opisanych w prawie karnym i w miarę możliwości wskazał na szczególne formy ich popełnienia.
Publikacja składa się z siedmiu rozdziałów. Rozpoczyna ją rozdział poświęcony genezie, organizacji i funkcjonowaniu Policji Państwowej w powiecie włocławskim. Kolejne dotyczą: służby prewencyjnej i czynności operacyjno-śledczych; kadry, dyscypliny, szkolenia i doskonalenia zawodowego; warunków służby; zwalczania przestępczości kryminalnej i gospodarczej; ochrony bezpieczeństwa państwa i kontroli życia publicznego; ochrony porządku publicznego.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709