Wydawnictwa zwarte

Podstawy pomiarów geodezyjnych w ochronie środowiska

Autor: Ryszard Dorożyński

ISBN: 83-88500-95-4

Włocławek 2007

Format: B5

Stron: 152

Nakład wyczerpany

Książka przeznaczona jest dla osób, które nie mają przygotowania geodezyjnego. Jest adresowana do studentów ochrony środowiska, jak również studentów geografii. W siedmiu rozdziałach przedstawiono wybrane tematy składające się na wiedzę o tradycyjnych pomiarach geodezyjnych. Rozdział pierwszy „Wiadomości podstawowe” obejmuje wiedzę niezbędną do poznania istoty pomiarów w terenie. Drugi rozdział pt. „Ogólne zasady obliczeń i oceny dokładności” zawiera zasady, jakich należy przestrzegać podczas obliczeń. Przedstawione są zasady analizy i oceny dokładności, ale tylko w niewielkiej części, która w geodezji należy do rachunku wyrównawczego. Rozdział trzeci „Przyrządy i instrumenty geodezyjne” zapoznaje z tradycyjnymi przyrządami, czyli o małej złożoności technicznej, i instrumentami pomiarowymi, czyli urządzeniami optyczno-mechanicznymi o dużej precyzji. Wiele uwagi poświęcono sprawdzeniom warunków geometrycznych teodolitu i niwelatora, a przede wszystkim przygotowaniu ich do pomiaru. W rozdziale czwartym pt. „Pozioma osnowa geodezyjna” zaakcentowano warunki porównywalności rezultatów pomiarów geodezyjnych, które znajdują się w odpowiednich instrukcjach technicznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Omówione zostały także zagadnienia obejmujące podstawy analizy dokładności. Zwieńczeniem rozdziału jest opis ciągu poligonowego zamkniętego i otwartego, jako przykład umożliwiający samodzielne realizacje w terenie. W rozdziale piątym pt. „Wysokościowa osnowa geodezyjna — sposoby niwelacji” przedstawiono zagadnienia dotyczące pomiaru różnic wysokości z wykorzystaniem tradycyjnego niwelatora o raz teodolitu. Rozdział szósty pt. „Pomiary sytuacyjne” zawiera opis prostych sposobów pomiarów sytuacyjnych oraz sposób kartowania. W rozdziale siódmym pt. „Zestawy zadań z pomiarów geodezyjnych” zawarto dziewięć zadań, które można uznać za typowe. Składa się on z dwóch części. Część pierwsza to zestawy danych do zadań, a część druga to zestawienia poprawnych wyników. Każde zadanie zestawu składa się z kilku zestawów danych.

 

 

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709