Wydawnictwa zwarte

Pedagogika wobec ikonosfery

Pod redakcją: ks. Mariana Włosińskiego

ISBN: 978-83-61609-30-8

Włocławek 2013

Format: B5

Stron: 193

Nakład wyczerpany

Pedagogika jest nauką o kształceniu i wychowaniu. Współcześnie, pedagogika stanowi jednorodną naukę, zajmującą się ogółem zjawisk wychowawczych.
Przez ikonosferę, rozumie się środowisko obrazu, w którym żyje człowiek (z grec. eikon — obraz, sfaira — kula, środowisko), które oddziałuje na niego i powoduje w jego psychice  określone reakcje. Każdy człowiek ma własną, specyficzną ikonosferę, często stosowną do osobistych preferencji i oczekiwań, dlatego również reagowanie na nią u poszczególnych ludzi jest zróżnicowane. Z punktu widzenia pedagogicznego trzeba wyróżnić ikonosferę kontrolowaną, kiedy to dorośli (rodzice, nauczyciele), uczestniczący w środowisku obrazu zdają sobie sprawę z jego wpływu na dziecko uczestniczące w tym środowisku i kontrolują do niego dostęp, na przykład do mediów; oraz niekontrolowaną. Oprócz ikonosfery człowiek funkcjonuje także w innych środowiskach, takich jak sonosfera (dźwięki), logosfera (słowo) i galenosfera (świat ciszy). Wizualne środowisko człowieka, całokształt otaczających go obrazów — pozwala zauważyć zmienny charakter ikonosfery i jej wzmagającą się aktualnie intensywność.
Redaktor publikacji żywi nadzieję, że zaowocuje ona podejmowaniem coraz to nowych inicjatyw na terenie relacji pedagogiki i ikonosfery, mających na celu wskazanie właściwego korzystania z mediów, przez co staną się one nie tylko przyjazne dla człowieka, ale będą również pomocne w codziennym życiu. Autorzy opracowań  zasygnalizowali szerokie spectrum pedagogiki wobec ikonosfery.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: