Wydawnictwa zwarte

Pedagogika religii w kontekście edukacyjnym

Pod redakcją: ks. Mariana Włosińskiego

ISBN: 978-83-61609-17-9

Włocławek 2011

Format: B5

Stron: 253

Nakład wyczerpany

Pedagogika religii jako dyscyplina naukowa ukształtowała się i rozwinęła na początku ubiegłego stulecia, prowadzone są badania teoretyczno-praktyczne, w tym z zakresu empirycznej i porównawczej pedagogiki religii. Najczęściej przez pedagogikę religii rozumie się dziś dyscyplinę naukową, usytuowaną na pograniczu pedagogiki i teologii, zajmującą się analizą potencjału edukacyjnego religii oraz teorią i praktyką wykorzystania go w różnych środowiskach wychowawczych; także jako kierunek myśli pedagogicznej podkreślający znaczenie religii dla całościowego wychowania człowieka. Pedagogika religii jest teorią procesu religijnego nauczania i wychowania, zorientowaną na praktykę życia chrześcijańskiego; wypracowuje podstawy i zasady edukacji religijnej człowieka żyjącego w konkretnych uwarunkowaniach cywilizacyjnych, kulturowych; bada edukacyjny potencjał różnych postaci religii i formułuje teorie kształcenia (nauczania i wychowania) religijnego oraz socjalizacji religijnej, dokonujących się we wspólnocie religijnej (Kościele), rodzinie, szkole i społeczeństwie.

Autorzy opracowań (z Polski i Słowacji) prezentowanej publikacji zasygnalizowali szerokie spektrum pedagogiki religii.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: