Wydawnictwa zwarte

Pedagogika pracy i andragogika z myślą o dorastaniu, dorosłości i starości człowieka w XXI wieku, t. II

Pod redakcją: Zygmunta Wiatrowskiego, Iwony Mandrzejewskiej-Smól, Andrzeja Aftańskiego

ISBN: 978-83-60150-45-0

Włocławek 2008

Format: B5

Stron: 518

Nakład wyczerpany

Publikacja jest zbiorem artykułów będących plonem ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez WSHE i Włocławskie Towarzystwo Naukowe w czerwcu 2007 roku. Konferencja odbyła się pod patronatem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN oraz Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Uczestniczyło w niej 100 osób, w tym liczne grono profesorów. Uczestnicy reprezentowali niemal wszystkie uniwersytety oraz niepubliczne szkoły wyższe prowadzące kształcenie pedagogiczne.
Prezentowany tom II, tak jak i tom I, powstał pod redakcją naukową głównego inicjatora i organizatora konferencji — profesora Zygmunta Wiatrowskiego. 44 artykuły niniejszego tomu stanowią zawartość czterech części publikacji odpowiadających problematyce obrad uczestników konferencji, są to następujące części: Dorastanie młodzieży w warunkach cywilizacyjnych pierwszego dwudziestolecia XXI wieku (autorzy skupili swe rozważania głównie wokół tematyki dorastania młodzieży do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych oraz warunków, w jakich te decyzje zapadają), Dorosłość człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jego aktywności zawodowej i społecznej, Starość człowieka — fazy i przejawy aktywności, Przechodzenie na emeryturę i wiek senioralny w świetle pedagogicznych badań empirycznych.
Prezentowane opracowania mogą stanowić przydatne źródło wiedzy nie tylko dla teoretyków i praktyków, ale także dla licznej rzeszy studentów z obszaru nauk społecznych.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709