Wydawnictwa zwarte

Pedagogika Janusza Korczaka — realizm czy utopia?

Pod redakcją: Ireneusza J. Pyrzyka

ISBN: 83-88500-88-0

Włocławek 2006

Format: B5

Stron: 152

Nakład wyczerpany

Na publikację składa się zbiór prac poświęconych pedagogice Janusza Korczaka przedstawionych w trzech częściach. Pierwsza traktuje o realnym wymiarze koncepcji pedagogicznej J. Korczaka nie tylko w historii, ale również współcześnie. Część druga została poświęcona dziecku i dzieciństwu jako przewodniej idei w koncepcji pedagogicznej J. Korczaka. Trzecia część zawiera artykuły dotyczące zastosowania koncepcji pedagogicznej J. Korczaka we współczesnej rzeczywistości pedagogicznej.
„Zamiarem autorów było sprowokowanie czytelnika do zastanowienia się, na ile pedagogika Janusza Korczaka jest realna, a na ile utopijna w aspekcie współczesnej teorii i rzeczywistości pedagogicznej. W wymiarze historycznym realizm koncepcji opiekuńczo-wychowawczej tego wielkiego pedagoga nie podlega żadnej wątpliwości. Jak zaś jego koncepcja ma się do dzisiejszej rzeczywistości wychowawczej? Czy tylko zachwyca i wzbudza szczery podziw? Czy jego idee pedagogiczne stanowią nie tylko możliwość, ale są wprost postulowane (postulowany realizm), a nawet konieczne do zastosowania w dzisiejszej rzeczywistości opiekuńczo-wychowawczej? Czy bohaterska śmierć J. Korczaka nie powinna być jednoznacznym motywem do głębszego poznania jego pedagogicznych poglądów i praktyki opiekuńczo-wychowawczej? Czyż ciągle brutalizujące się życie nie jest rozpaczliwym wołaniem o powrót do wielkich idei, wielkich czynów i wielkich pedagogicznych osobowości?” (ze Wstępu).

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

 

Godziny otwarcia rektoratu:

poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

Ważne informacje:

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709