Wydawnictwa zwarte

Pedagogiczno-katechetyczna siła nadziei

Autor: ks. Marian Włosiński

ISBN: 978-83-61609-26-1

Włocławek 2012

Format: B5

Stron: 190

Nakład wyczerpany

Publikacja ma zasięg międzynarodowy, gdyż poszczególne opracowania są w językach polskim i słowackim. Porównania i badania, analiza doświadczeń i sugestie stanowią treść przekazanej wiedzy w szeroko pojętych jej horyzontach. Autor opracowań wiąże siłę nadziei z respektowaniem wymogów moralnych w szeroko pojętych horyzontach pedagogiki religii.

Przygotowana pozycja w całości prezentuje pedagogikę religii jako dyscyplinę naukową, zwłaszcza w aspekcie twórczych refleksji nad zagadnieniami wychowania religijnego. Autor podkreśla, że wychowanie religijne ma właściwe sobie miejsce we wszystkich kulturach świata i związane jest z ich rozwojem i tożsamością człowieka oraz jego uwarunkowaniami społecznymi.

W pedagogice i katechetyce istotnym jest realizm i nadzieja. Katecheza, obok aspektu dydaktycznego, zawiera aspekt wychowawczy, w którym wielką rolę odgrywają wzory osobowe.

Zamiarem autora jest, by publikacja umożliwiała widzieć pedagogiczno-katechetyczną siłę nadziei, która ustawicznie umożliwia formację człowieka i narodów.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: