Wydawnictwa zwarte

Pedagogiczno-etyczna troska i odpowiedzialność

Autor: ks. Marian Włosiński

ISBN: 978-83-61609-33-9

Włocławek 2014

Format: B5

Stron: 186

Nakład wyczerpany

Publikacja przybliża istotę nauki z zakresu etyki wychowawczej i pedagogiki religii. Pedagogika religii ukazuje, a etyka wychowawcza wzywa, by iść drogą trwałych wartości. Ten sens mogą przypomnieć i przedstawić materiały niniejszego opracowania. W duchu oczekiwań ekumenicznych naświetlono istotę postawy otwartości wobec drugich. Każde zjawisko ma swoją przyczynę, która je wyjaśnia lub usprawiedliwia. Przyczyny podziałów wśród ludzi są różnorakie. Przywrócenie stanu pokoju i zgody wymaga pojednania. Autor wskazuje na potrzebę ukazania piękna wolności człowieka i podkreślania godności każdego człowieka. Omawia podstawy współczesnego patriotyzmu i przywołuje autorytet Jana Pawła II. Biblijna etyka pokoju zachęca do przedkładania pokoju ponad pewne słuszne roszczenia, nawołuje do pokory i przebaczenia. Prawda i miłość w relacjach międzyludzkich wzajemnie się warunkują. W wychowaniu trzeba uczyć się otwierać się na wielkość Bożych darów, które są w człowieku. Nadzieja jest motywem radości w wychowaniu.

Treści poszczególnych rozdziałów prezentowanej publikacji w pełni przekazują szeroką wiedzę etyczną i pedagogiczną w aspekcie uniwersalnym. Są one ujęte np. w rozdziałach: Etyczny wymiar praw człowieka; Etyczne wartości Biblii źródłem przepowiadania; Ideały i wartości w życiu człowieka; Radość wskaźnikiem wychowania; Wychowanie patriotyczne; Problemy w rozwoju dzieci i młodzieży w świetle wartości i ich drogowskazów.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: