Wykłady otwarte

Pedagogiczna i katechetyczna formacja człowieka

Autor: ks. Marian Włosiński

ISBN: 978-83-61609-06-3

Włocławek 2010

Format: B5

Stron: 153

Nakład wyczerpany

Niniejsza publikacja stanowi próbę odnalezienia prawdy o człowieku jutra, o jego wartości, pragnieniach, a przede wszystkim o jego miejscu w globalnym świecie, szczególnie o wpływie różnych nurtów myślenia na stan współczesnej wiedzy pedagogicznej i katechetycznej. Autor słusznie zauważa, że pedagogika jako teoretyczna podstawa edukacji, upowszechnia wartości, normy i wzorce wychowawcze, jednocześnie przygotowując ludzi do samodzielnego podejmowania ról społecznych i samodzielnego przezwyciężania problemów. Posługa pedagogiczna jest szczególną działalnością, której efekty są uzależnione od etyki zawodowej nauczyciela. To nauczycielowi dane jest być współtwórcą człowieka. Odpowiedzialność nauczyciela jest w zasadzie odpowiedzialnością moralną.
Katechizacja jest jedną z zasadniczych form głoszenia słowa Bożego, dlatego też na wszystkich chrześcijanach spoczywa ciężar odpowiedzialności za nią. Dzięki przemianom, jakie w Polsce nastąpiły, katecheza wróciła do sal szkolnych i znalazła swoje miejsce i odbicie w systemie wychowawczym.
Autor podkreśla, że współczesność i nadchodząca przyszłość jawić się muszą jako złożone i dynamiczne ze względu na postępującą globalizację, przeobrażenia na rynku pracy, zaostrzanie nierówności społecznych itp. Dlatego potrzeba harmonii na polu pedagogiczno-katechetycznej formacji człowieka.
 Autor przywołuje słowa nauczania Jana Pawła II i daje jego wykładnię w tym ważnym zakresie formacyjnym. Temu poświęca kolejne działy: „Etyczne i pedagogiczne wartości przesłania Jana Pawła II — papieża nadziei”, „Rola etycznej edukacji a humanizacja polskiej szkoły w nauczaniu Jana Pawła II”, „Pedagogiczna misja polskich uczelni w świetle przesłań Jana Pawła II”.
Zwartą klamrą zostały objęte istotne i fundamentalne opracowania dla wiedzy katechetycznej i pedagogicznej z zakresu Biblii i literatury: „Wpływ myśli biblijnej i filozoficznej na rozwój literatury i sztuki”, „Etyczny wymiar praw człowieka”, „Księga Syracha katechetyczno-pedagogicznym przesłaniem”, „Wartości etyczne w twórczości Juliusza Słowackiego”.
Trzeci dział ma charakter ściśle katechetyczno-pedagogiczny: „Katecheza szkolna dana i zadana”, „Katecheza kształcąca i wychowująca”, „Kształtowanie umiejętności przekazu orędzia zbawienia w procesie katechetyczno-pedagogicznym”, „Prawi w myśleniu i odważni w działaniu”.
Publikacja pragnie ukazać etyczny wymiar potrzebnej równości między informacją a formacją katechetyczną i pedagogiczną w wymiarach: poznawczym, wychowawczym i wtajemniczenia oraz ich wagę i znaczenie a także wartość katechetyczno-pedagogicznej posługi.

KUJAWSKA SZKOŁA WYŻSZA
WE WŁOCŁAWKU

Plac Wolności 1, 87-800 Włocławek

Godziny otwarcia Rektoratu:
poniedziałek-czwartek 08.00-15.30
piątek 08.00-14.00

 

KONTAKT

Biuro Rektora
Tel.: +48 660 713 891
Email: biurorektora@ksw.wloclawek.pl
ePUAP: /KSW_Wloclawek/SkrytkaESP

Zapisy na studia licencjackie i magisterskie
Tel. 660 714 884

Zapisy na studia podyplomowe
Tel. 660 716 709

Ważne informacje: